Elke werknemer moet loonbelasting afdragen. Deze zijn in te stellen in Bitcare en belangrijk om een goede salarisberekening uit te kunnen voeren en de juiste betalingen klaar te zetten voor zowel de medewerker als de Belastingdienst.


De instellingen voor de belasting worden al aangemaakt wanneer u een nieuwe medewerker aanmaakt met een contract. De meest voorkomende instellingen zijn al als standaard componenten toegevoegd. 


De instellingen voor de belasting zijn aan te passen onder het contract van de medewerker.

  • Ga naar de profielkaart van de medewerker

  • Klik links in het menu op 'Arbeidsrelatie'

  • Kies in de rij tabbladen voor 'instellingen belastingen'

  • Als u de belastinginstellingen wilt wijzigen klikt u op 

 

Wanneer u wijzigingen vanaf een bepaalde periode wilt doorvoeren kunt u nieuwe instellingen voor de belasting aanmaken met een nieuwe startperiode.  

Om instellingen voor een nieuwe periode toe te voegen klikt u naast het tabblad 'Instellingen belastingen' op   

 

Hieronder nemen we de instellingen door, wat ze betekenen, waarvoor ze dienen en waar u op moet letten. 

 

 

Basis instellingen belasting

Sector: Het UWV bepaald de sector, de sector kunt u selecteren onder de algemene instellingen van het bedrijf.

Risicogroep: Net als sector is dit in te stellen onder de algemene instellingen van het bedrijf.

Premiekorting: werknemersverzekeringen: Deze staat standaard ingesteld op nee maar er zijn een aantal uitzonderingen voor bepaalde werknemers. Daar geld een korting voor, deze korting leidt tot een vermindering van het bedrag dat u aan loonheffingen moet afdragen.

50 plus: Wanneer u een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder in dienst neemt.

Arbeidsgehandicapt: Werknemers die niet volledig inzetbaar (vastgesteld door verzekeringsarts of gemeente instellingen) 
Arbeidsgehandicapt: (loondispensatie): Arbeidsgehandicapten met een Wajong-uitkering of werknemers jonger dan 18 jaar.

Jongere werknemer:  Wanneer u een medewerker in dienst neemt die tussen de 18 en 27 jaar is en die voorafgaand aan de indiensttreding recht gehad heeft op WW- of bijstandsuitkering.

CAO: De collectieve arbeidsovereenkomst kunt u selecteren en/of uploaden onder de algemene instellingen van het bedrijf.

Jaarloon voor pensioenen: Alleen invullen wanneer dit van toepassingen is voor het pensioen.

 

Tabel Kleur: Laat deze staan op 'wit' voor tegenwoordige dienstbetrekkingen (normaal loon). De groene tabel betreft loon uit vroegere dienstbetrekkingen (zoals pensioenuitkeringen). 

Heffingskorting: Korting waar elke medewerker recht op heeft. Laat deze staan op ja mits de werknemer aangeeft hier geen gebruik van te maken. (vaak het geval wanneer de werknemer bij verschillende werkgevers werkt)

Jaarloon: Dit vult u alleen in wanneer u het 'Bijzonder tarief' wilt berekenen, deze zal dan automatisch worden aangepast.

Bijzonder Tarief: De belastingen die de werknemer moet betalen over bijzondere inkomsten bijvoorbeeld vakantiegeld. Om dit te berekenen vult u het Jaarloon in.
Voordeelregel: De voordeelregel wordt toegepast als dit gunstiger is voor de medewerker. Er zal een berekening uitgevoerd worden aan de hand van het bijzonder tarief. Deze staat uit mits de medewerker aangeeft hier recht op te hebben kunt u deze aanzetten (kan de medewerker aanvragen bij de belastingdienst)

Student/Scholieren regeling: Deze staat uit mits de medewerker aangeeft hier recht op te hebben kunt u deze aanzetten (kan de medewerker aanvragen bij de belastingdienst) 


Geavanceerde instellingen

Ouderenkorting: Deze zet u alleen op ja wanneer de medewerker op het eind van het kalenderjaar de AoW-leeftijd heeft bereikt.

Herleidingsregel: Niet voor alle werknemers kunnen de witte en groene tabbellen gebruikt worden voor uitzonderlijke situaties kunt u de herleidingsregel toepassen hieronder kunt u verschillende uitzonderingen selecteren.

Vakantiebonnen: Alleen van toepassing wanneer u hier gebruik van maakt binnen de organisatie.  

Nummer inkomstenverhouding: Deze staat standaard ingesteld op 1 deze hoeft u alleen aan te passen wanneer een medewerker anders social verzekerd wordt. 

Code dienstverband: Hieraan kan de belastingdienst zien om wat voor soort inkomsten het gaat. In bijna alle gevallen gaat het hier op code 15 - Overige salarissen. In slechts een spaar specifieke uitzondering hoef u dit aan te passen, bijvoorbeeld bij uitkeringen, als u ambtenaren in dienst heeft of bij wachtgeld. Als u bij het aanmaken van een medewerker kiest voor DGA zal deze code hier ook aangegeven worden. 

Dienstverband: Normaal dienstverband staat op 'Arbeidsovereenkomst' Wanneer u bij het aanmaken kies voor stagiair zal dit hier ook aangegeven worden, de premies worden dan anders berekend.

Uitzondering verzekering: Alleen in te stellen wanneer de werknemer een vorige eigenaar is, familie van de eigenaar is, DGA en voor oproepkrachten.    

Sociale verzekeringen: De sociale verzekeringen zijn voor elke werknemer verplicht. Onder de sociale verzekeringen staan de WW, ZW WAO/IVA/WGA en ZWW ingesteld.


De instellingen hiervoor worden ingesteld op basis van de keuze die u maakt bij het type contract dat u aanmaakt. ('Arbeidsrelatie' de standaard medewerker of bijvoorbeeld een DGA / stagiaire hier gelden andere premies en berekeningen voor).