Het verlof van medewerkers wordt in Bitcare per kalenderjaar berekend. 

  • Wanneer het contract van een medewerker niet over een volledig kalenderjaar loopt, wordt de verlofopbouw berekend op basis van het aantal werkzame maanden binnen het betreffende kalenderjaar. 
  • Wanneer het contract van een medewerker bijvoorbeeld loopt van augustus 2014 tot juli 2015, wordt in de planning van de medewerker de verlofdagen getoond waar hij of zij in 2014 recht op heeft. Met ingang van het nieuwe kalenderjaar worden ook de nieuwe verlofopbouw berekend.
  • De medewerker hoeft niet elke maand verlof op te sparen. Met ingang van het contract worden alle verlofdagen waar de medewerker recht op heeft getoond en kunnen deze aangevraagd worden wanneer de medewerker dat wenst te doen. 


Bij de berekening van de verlof opbouw kijken we naar naar verschillende parameters:

  • De fte van de medewerker
  • Het velrofrecht van de medewerker (dit wordt op jaarbasis vastgelegd op basis van full time contract)
  • Het aantal maanden dat de medewerker actief is in het jaar
  • Het verlof recht (inclusief eventuele extra seniorteits- en leeftijdsdagen)


Het verlof recht wordt op de volgende manier berekend:

Recht / 12 * FTE * Aantal maanden actief in het betreffende jaar