U kunt de mogelijkheid voor het toevoegen van BTW aan declaraties in stellen via:


1. Ga naar "Instellingen"

2. Ga naar "Declaraties"

3. Klik op het potloodje achter "BTW"

4. Klik het selectievakje achter "BTW" aan om de instelling te activeren

5. Koppel de grootboekrekening die gekoppeld dient te worden aan de BTW van declaratie

6. Geef de codes voor laag en hoog tarief (inclusief BTW) in die u gebruikt in uw boekhoudpakket. Indien u deze waarden niet weet, dan kunt u tijdelijk 6 en 21 vullen.

7. Klik op "Bewaar" om de instellingen op te slaan