2021 komt eraan: 5 tips voor correcte kindadministratie (België)

2021 komt eraan: 6 tips voor correcte kindadministratie (België)

We informeren je graag over een aantal administratieve zaken die gaan spelen aan het einde van dit jaar en bij het begin van 2021. We raden je aan om alle punten goed door te nemen en actie te ondernemen bij de zaken die voor jouw kinderopvang van toepassing zijn. 

1. Factuurdatum
Bij de aanmaak van de fiscaal attesten dien je een periode te selecteren. Wanneer je hier de periode januari 2020 tot en met december 2020 selecteert, dan kijkt Bitcare naar alle facturen met een factuurdatum binnen die periode. Mocht je dus achteraf factureren, dan raden wij je aan om de factuurdatum van laatste factuur van dit jaar (december 2020) op 31 december 2020 of eerder te zetten. Wanneer je dit niet doet, dan zullen de facturen ook niet meetellen voor het fiscaal attest van 2020. Voor meer informatie over het aanpassen van de factuurdatum:

2. IKT-mix
Als organisator kun je werken met het systeem van ‘IKT-mix’. Onder ‘IKT-mix’ verstaan we het aanbieden van plaatsen aan inkomenstarief én plaatsen met vrije prijs binnen één en dezelfde locatie. Mocht je dit gaan aanbieden, dan is dat geen probleem binnen Bitcare. Voor meer informatie over de IKT-mix in Bitcare:

3. Minimale en maximale dagprijs
De minimale en maximale (halve) dagprijs voor 2021 voor IKT kinderdagverblijven zijn nog niet bekend. Wij zullen deze ontwikkelingen bij Kind & Gezin blijven volgen. 

4. Respijtdagen
In het nieuwe jaar zullen bij IKT kinderdagverblijven de kinderen op de opvang nieuwe respijtdagen toegekend krijgen. Jij hoeft hier verder niks voor te doen. In Bitcare worden de respijtdagen automatisch opnieuw berekend. Dit betekent dat de kinderen in 2021 van start gaan met een nieuw saldo.

5. Nieuwe tariefcodes worden begin december geïndexeerd (IKT)
Wij willen je er alvast op attenderen dat de ouders begin december een nieuw attest krijgen van Kind & Gezin met daarbij de geïndexeerde kindcodes. 

6. Fiscaal attesten
Begin 2021 dien je de fiscaal attesten over 2020 te verstrekken aan de ouders. Deze fiscaal attesten moeten voorzien zijn van een handtekening van de vertegenwoordiger van de opvang. In Bitcare kun jij deze handtekening al automatisch instellen, zodat je niet handmatig elk attest hoeft te ondertekenen. 

We zullen je in het eerste kwartaal van 2021 verder informeren over hoe je stap voor stap de fiscaal attesten aan kunt maken in Bitcare.

  • Related Articles

  • 2021 komt eraan: 6 tips voor een correcte kindadministratie

   Aan het eind van het jaar en bij de start van 2020 zijn er diverse zaken waar je op moet letten op het gebied van de kindadministratie. We raden je daarom aan om onderstaande informatie goed door te nemen en actie te ondernemen bij de zaken die voor ...
  • Informatie over respijtdagen voor IKT kinderen (België)

   Onderstaand vind je informatie over respijtdagen voor IKT knderen binnen Bitcare.  Enkel kinderen met een 'IKT contract' hebben respijtdagen binnen Bitcare. Respijtdagen worden per kalenderjaar berekend. Het aantal respijtdagen is gebaseerd op vijf ...
  • Minimale en maximale dagprijs instellen voor IKT kinderen

   Wanneer je een ander minimaal of maximaal tarief hanteert dan Kind en Gezin, dan kun je dit als volgt instellen: Stap 1 Klik linksboven op 'Start' en vervolgens op de knop 'Instellingen'. Stap 2 Klik op de desbetreffende locatie. Stap 3 Klik op ...
  • Geen respijtdagen aftrek door middel van 'Toegestaan afwezig' (IKT kinderen)

   Voor Belgische klanten met IKT is er de knop ‘Toegestaan afwezig. Dit houdt in dat de ouder niet hoeft te betalen, geen boete krijgt en het saldo van respijtdagen onveranderd blijft.  Stap 1 ‘Toegestaan afwezig’ is uitzonderlijk en kan daarom alleen ...
  • IKT-mix binnen Bitcare

   Vanaf 2020 kan je als organisator werken met het systeem van IKT-mix. Onder ‘IKT-mix’ verstaan we het aanbieden van plaatsen aan inkomenstarief én plaatsen met vrije prijs binnen één en dezelfde locatie. Onderstaand vind je een voorbeeld van hoe deze ...