Algemene instellingen: 'Afdelingen'

Algemene instellingen: 'Afdelingen'

Om medewerkers te koppelen aan afdelingen, kan je deze bij de tabbladen 'Afdelingen' invoeren. Tevens kan je afdelingen naderhand nog wijzigen of verwijderen door op het potloodje achter de afdeling te klikken.

Afdelingen

Stap 1
Navigeer naar de 'Algemene instellingen'

Stap 2
Klik op 'Afdelingen'. Middels de '+' kan je een nieuwe afdeling toevoegen.Code: Je kan een code geven aan de afdeling voor jouw eigen administratie. Dit is puur voor intern gebruik en registratie. Ook kan er in bepaalde rapporten gefilterd worden op deze afdelingen.