Algemene instellingen: Verlof en Verzuim

Algemene instellingen: Verlof en Verzuim

Behalve het reguliere verlof en verzuim kunnen medewerkers ook andere verlof- en verzuim aanvragen indienen. In het tabblad ‘Verlof en verzuim’ worden de verschillende soorten verlof en verzuim ingericht voor de organisatie. 


Verlof
Een belangrijk type verlof is de wettelijk verplichte vakantie. In Bitcare hebben wij standaard het wettelijk minimum aan verlofdagen ingesteld. Wanneer jouw organisatie meer verlofdagen hanteert of je wilt specifieke verlofafspraken instellen kan je dat doen door op het potloodje te klikken. In het geopende venster kan je het volgende aangeven:
 1. Wie het verlof moet goedkeuren.
 2. Of er nog een medewerker geïnformeerd moet worden wanneer er een verzoek goedgekeurd is.
 3. Of u het in dagen of uren getoond wilt hebben.
 4. Hoeveel verlof men heeft op jaarbasis van een voltijd contract.
 5. Of het verlof wordt opgebouwd aan de hand van gewerkte dagen of dat het verlof wordt toegekend op basis van contract, ongeacht hoeveel dagen men werkt.
 6. Indien je gebruik maakt van verlof opbouw (en opname) tijdens feestdagen vink je 'Extra opbouw tijdens feestdagen' aan. Bij 'uren feestdag' vul je de full time uren die een medewerker per feestdag krijgt. De medewerker krijgt deze uren alleen indien hij een actieve arbeidsovereenkomst heeft op de datum van de feestdag EN de feestdag op een weekdag valt.
 7. Tot slot kan je aangeven of er afspraken in jouw organisatie zijn omtrent extra verlof op basis van senioriteit of leeftijd van de medewerker. 


Overige verlof en verzuim soorten
In de overige verlof en verzuim soorten kan je het volgende instellen:
 1. Wie deze verzoeken goed zal keuren of af zal wijzen.
 2. Wanneer het in jouw organisatie gebruikelijk is dat medewerkers overuren, gekochte en verkochte uren rapporteren, kan je dat ook per type instellen. Afhankelijk van de afspraken binnen jouw organisatie kan je aangeven of de medewerkers via de tijd voor tijd regeling, via uitbetaling of via beide vergoed worden voor hun overwerk. In het geval van 'beide' zal je een keuze moeten maken bij de afhandeling van deze uren. Bitcare heeft een standaard component en percentage ingesteld (100%) wanneer je kiest voor het uitbetalen van overwerk. Je kan ook een ander component en percentage invoeren. 
  • Related Articles

  • Algemene instellingen: 'Afdelingen' en 'Functies'

   Om medewerkers te koppelen aan afdelingen en functies, kan je deze bij de tabbladen 'Afdelingen' en 'Functies' invoeren. Tevens kan je afdelingen en functies naderhand nog wijzigen of verwijderen door op het potloodje achter de afdeling of functie te ...
  • Herberekenen verlof

   Het kan voorkomen dat er gedurende het jaar een aanpassing moet worden gemaakt in de verlofafspraken van de organisatie. Wanneer je na het aanpassen van deze verlofafspraak het verlofsaldo van alle medewerkers in één keer wilt herberekenen is dat ...
  • Algemene instellingen: 'Openings- en werktijden'

   Bitcare heeft standaard openings- en werktijden ingesteld. Deze kan je aanpassen door het verschuiven van de balkjes. Via de + kan je een extra tijdsbalk toevoegen, bijvoorbeeld wanneer je organisatie bepaalde tijden op de dag gesloten is of ...
  • Op welke manieren kan ik het verlof instellen per medewerker?

   Je kunt het verlof op de verschillende manieren instellen per medewerker.  Er zijn twee manieren waarop de opbouw kan worden ingesteld: Opbouw volgens organisatie: Er wordt naar het verlofrecht gekeken zoals je dit ingesteld hebt in de instellingen ...
  • Algemene instellingen: In- en uit dienst

   Hier kan je een standaard checklist zelf samenstellen met wat je nodig hebt bij een medewerker die in dienst komt en bij een medewerker die uit dienst gaat. Bitcare heeft al een voorbeeld neergezet welke je kan gebruiken en/of aanpassen. Via het ...