AVG binnen Bitcare

AVG binnen Bitcare

De nieuwe AVG wetgeving is nadrukkelijk ook van toepassing op de data van jouw werknemers. In de ontwikkeling van onze HR- en salarissoftware houden wij standaard al rekening met de privacy. Hierdoor is privacy by design gewaarborgd. Bitcare helpt jouw organisatie bij het proces om aan de nieuwe AVG wetgeving te voldoen, en help je daarmee om aan aanzienlijke boetes te ontkomen. Om aan de AVG te voldoen hebben wij voor 25 mei 2018 de volgende aanpassingen gerealiseerd:
 1. Het huidige profiel van medewerkers zal worden aangepast zodat bij het openen er minimale persoonlijke gegevens worden getoond. Het raadplegen van persoonlijke gegevens zullen wij strikter beschermen met rollen en rechten. Het maximaal tonen van persoonsgegevens blijft mogelijk voor degene die hiervoor verantwoordelijk zijn in de organisatie.
 2. Wij zullen gaan bijhouden wie persoonlijke gegevens bekijkt en bewerkt zodat hier later op teruggekeken kan worden.
 3. Verwijderen/anonimiseren van een persoon (vergeten worden van een persoon). Wij kunnen niet alle informatie fysiek verwijderen en zullen daarom gegevens die niet verwijdert kunnen worden anoniem maken, bijvoorbeeld Janneke Pietersen wordt JP met geboortedatum 00-00-0000 Bij het anonimiseren zullen wij zoveel mogelijk gegevens zoals documenten, activiteiten,  jaaropgaven en foto’s verwijderen.
Zodra AVG van toepassing is, gelden dezelfde regels voor het bewaren van persoonsgegevens als nu. Het uitgangspunt blijft dat je persoonsgegevens niet langer mag bewaren dan noodzakelijk voor het doel van jouw verwerking.

Bitcare neemt privacy en privacywetgeving zeer serieus. Vandaar dat zowel in onze Algemene Voorwaarden als ook op onze website artikelen zijn gewijd aan hoe wij omgaan met privacy, welke beveiligingsmaatregelen (organisatorisch en technisch) wij hebben genomen alsmede welke verplichtingen wij opleggen aan derden die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens. 
 
Op basis van deze informatie en de genomen maatregelen bieden wij conform artikel 28 AVG voldoende garanties dat de verwerking van persoonsgegevens aan de vereisten van de AVG voldoet en de bescherming van de rechten van betrokkenen zijn gewaarborgd.

Lees meer over hoe deze 3 aanpassingen zijn verwerkt in Bitcare in onze andere helpfiles:
 1. Hoe werkt het rechten- en rollenmodel?
 2. Het persoonlijk profiel van de medewerker
 3. Hoe anonimiseer ik een medewerker?

  • Related Articles

  • Belangrijke begrippen AVG

   Per 25 mei 2018 is de General Data Protection Regulation (GDPR) / Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Binnen de de GDPR/AVG draait het onder andere om persoonsgegevens, personen, betrokkene, verwerker en ...
  • Hoe ziet het Full Service Proces eruit?

   Wanneer je je salarisadministratie hebt uitbesteed aan Bitcare dan betekent dit een verloning met meer inzicht en meer controle. In het Full Service proces zal je optimaal samenwerken met onze Salaris Experts. De mutaties, concept loonstroken en ...
  • Rollen en Rechten in Bitcare

   Er zijn verschillende rollen en rechten die aan een medewerker verleend kunnen worden. In de bijlage vindt u een overzicht waarin wordt weergegeven wat per rol de rechten zijn voor de betreffende medewerker.
  • AVG Wet introductie

   Wij kunnen er niet meer om heen, privacy van data is belangrijk. We willen allemaal namelijk weten wat er gebeurt met onze gegevens en wij willen voorkomen dat onze gegevens op straat komen te liggen. Binnen de gehele Europese Unie is sinds 25 mei ...
  • Bewaartermijnen AVG

   Als organisatie verwerk je persoonsgegevens waarvoor je een wettelijke grondslag hebt. Om problemen te voorkomen is het belangrijk voor je om te weten dat je de privacy rechten van betrokkenen niet zonder meer kunt uitoefenen omdat je moet voldoen ...