Bijwerken kindcode en tarief voor IKT kinderen

Bijwerken kindcode en tarief voor IKT kinderen

Een kindcode en tarief van een IKT kind kunnen veranderen. Bijvoorbeeld bij een jaarovergang, waarbij ouders begin december een nieuw attest krijgen van Kind & Gezin, met daarbij de geïndexeerde kindcodes en tarieven voor het nieuwe jaar. Zorg ervoor dat je deze als opvang correct bijwerkt in Bitcare.

Stap 1
Navigeer naar het kind waarvoor je de kindcode en tarief wilt wijzigen.

Stap 2
Klik op het tabblad 'Contracten'.

Stap 3
Klik op 'Prijzen'

Stap 4
Indien er al een 'Aanwezigheids prijs' staat, klik je op het potloodje achter deze prijs.

Stap 5
Kies voor 'Wijzig de prijs'.

Stap 6
- Stel de datum in vanaf wanneer de nieuwe kindcode en tarief ingaan.
- Stel de nieuwe kindcode in.
- Stel het nieuwe tarief in.De historie blijft bewaard van de oude kindcode en tarief.


  • Related Articles

  • IKG Web Service: automatische naam, kindcode en tarief koppeling met Kind & Gezin (België)

   Om de gegevens uit Bitcare te kunnen toetsen aan de hand van de gegevens zoals die in de IKG-databank van Kind & Gezin aanwezig zijn, kun je gebruik maken van de Kind & Gezin webservice. Via deze webservice kan een organisator die volgens het ...
  • Informatie over respijtdagen en ongerechtvaardigd afwezigheid voor IKT kinderen (België)

   Onderstaand vind je informatie over respijtdagen voor IKT knderen binnen Bitcare. Enkel kinderen met een 'IKT contract' hebben respijtdagen binnen Bitcare. Respijtdagen worden per kalenderjaar berekend. Het aantal respijtdagen is gebaseerd op vijf ...
  • IKT-mix binnen Bitcare

   Vanaf 2020 kan je als organisator werken met het systeem van IKT-mix. Onder ‘IKT-mix’ verstaan we het aanbieden van plaatsen aan inkomenstarief én plaatsen met vrije prijs binnen één en dezelfde locatie. Onderstaand vind je een voorbeeld van hoe deze ...
  • Minimale en maximale dagprijs instellen voor IKT kinderen

   Wanneer je een ander minimaal of maximaal tarief hanteert dan Kind en Gezin, dan kun je dit als volgt instellen: Stap 1 Klik linksboven op 'Start' en vervolgens op de knop 'Instellingen'. Stap 2 Klik op de desbetreffende locatie. Stap 3 Klik op ...
  • Bitcare: alles voor ouders

   In dit document vind je alle handige zaken met betrekking tot de introductie van Bitcare bij ouders. Je kunt deze teksten naar eigen wensen aanpassen. Na het doorlezen van dit document ben je helemaal klaar om de ouders optimaal te informeren en ...