CAO 1 juli 2018 - Ondergrens niet groepsgebonden uren

CAO 1 juli 2018 - Ondergrens niet groepsgebonden uren

In het CAO akkoord is een ondergrens opgelegd aan het aantal uren dat moet worden besteed een niet groepsgebonden taken.
Niet groepsgebonden taken . Dit zijn uren voor taken die behoren bij de functie van de pedagogisch medewerkers, maar niet kunnen worden uitgevoerd op de groep of in ieder geval niet mogen meetellen voor de BKR.  hierbij kan je denken aan het bijwerken van administratie of het uitvoeren van schoonmaakwerk. Het aantal niet-groepsgebonden uren is per 1 januari 2019 ten minste 37.5 uur per fte per jaar per vestiging; vastgesteld op telkens 1 januari van het betrokken jaar.

Wat kun je in Bitcare doen met betrekking tot deze afspraak?

Allereerst kan je in Bitcare een rapport opvragen om het aantal FTE te bepalen op 1 januari van het nieuwe jaar.
Dit doe je met behulp van rapport 'Premies'. 


Kies bij berekening voor 'Pensioen premie' en kies periode januari. Exporteer het overzicht naar Excel.


Tel in Excel alle FTE bij elkaar op.


Deze uitkomst vermenigvuldig je met 37,5 uur. Zo heb je het aantal niet groepsgebonden uren bepaald voor het komende jaar.

In dit voorbeeld moet je 5.3 * 37.5 uur = 198.75 uur inplannen voor niet-groepsgebonden uren.

Nu kan je deze uren ook daadwerkelijk inplannen in de roosters van de medewerkers. Zodat zij weten wanneer zij aan hun niet-groepsgebonden taken kunnen werken en zodat je ook kunt laten zien dat je handelt conform de CAO.
  • Related Articles

  • Hoe plan ik niet-groepsgebonden uren en uren voor de beleidsmedewerker? (pedagogische coach)

   Per 1 januari 2019 zijn er twee verplichte taken bij gekomen: de niet groepsgebonden uren de uren van de pedagogisch beleidsmedewerker/pedagogisch coach Deze uren zijn niet gebonden aan de groep en tellen niet mee voor de BKR (kind-leidster ratio). ...
  • CAO 1 juli 2018 - Toelichting op 4 belangrijke afspraken en de PAWW

   Op 1 juli 2018 zijn de nieuwe CAO afspraken ingegaan voor de kinderopvang. Je dient zich als werkgever in de kinderopvang te houden aan deze nieuwe afspraken. In deze helpfile lichten wij 4 belangrijke afspraken toe. Ook informeren wij jou over de ...
  • CAO 1 juli - Flexibele inzet van medewerkers

   Het nieuwe CAO akkoord schrijft voor hoe veel dagen de medewerkers extra inzetbaar mogen zijn. Het is niet meer mogelijk om je vaste medewerkers vrij in te plannen. Dit geldt dus niet voor 0-urencontracten (oproepkrachten) en min-maxcontracten. Je ...
  • Nieuwe CAO Kinderopvang 2020

   Huidige situatie rondom de nieuwe CAO Kinderopvang Door alle communicatie vanuit de vakbonden lijkt het alsof de nieuwe CAO op 1 juli 2020 al in werking treedt. De CAO is echter nog steeds niet algemeen verbindend verklaard. Via deze link kun je dit ...
  • CAO 1 juli 2018 - Eenmalige bruto uitkering hoe voeg ik deze toe aan medewerker?

   Eerder hebben wij in deze helpfile uitgelegd hoe je de eenmalige uitkering van 185 euro berekend naar rato voor al jouw medewerkers. Nadat je deze berekening hebt gemaakt, dien je deze nog toe te voegen aan je organisatie. In deze helpfile leggen wij ...