CAO 1 juli 2018 - Toelichting op 4 belangrijke afspraken en de PAWW

CAO 1 juli 2018 - Toelichting op 4 belangrijke afspraken en de PAWW

Op 1 juli 2018 zijn de nieuwe CAO afspraken ingegaan voor de kinderopvang. Je dient zich als werkgever in de kinderopvang te houden aan deze nieuwe afspraken. In deze helpfile lichten wij 4 belangrijke afspraken toe. Ook informeren wij jou over de PAWW. 

Het gaat om een selectie van afspraken die wij uitlichten. In het CAO akkoord staan meer afspraken beschreven welke van belang zijn voor jouw kinderdagverblijf. Raadpleeg daarom ook de site van de FCB, en handel conform alle nieuwe afspraken, 

1. Twee keer een loonsverhoging
Alle medewerkers in de kinderopvang krijgen een structurele loonsverhoging van 5.25%. Deze verhoging is verdeeld over twee momenten. Op 1 juli 2018 krijgen de medewerkers een loonsverhoging van 2.25% en op 1 januari 2019 krijgen de medewerkers een loonsverhoging van 3%. 

De nieuwe salarisschalen waar deze percentages in zijn verwerkt kan je terugvinden op de website van de FCB. 

Wil je weten hoe je de nieuwe salarissen in Bitcare verwerkt, lees dan verder in deze helpfile.

2. Eenmalige uitkering 
Ook krijgen alle medewerkers in juli een eenmalige bruto uitkering van 185 euro, op basis van een fulltime dienstverband. Werkt de medewerker parttime? Dan krijgt hij het parttime gedeelte van deze uitkering. Wanneer de medewerker bijvoorbeeld een contract heeft van 18 uur per week, dus een parttime percentage van 50%, dan krijgt de medewerker 92.50 (50% van 185 euro). Voor een oproepkracht moet je kijken naar het gemiddeld aantal gewerkte uren van de afgelopen 3 maanden. 

Wil je weten hoe je de eenmalige uitkering moet berekenen, lees dan hier verder. Wil je weten hoe je de eenmalige uitkering aan je medewerkers uitbetaald, lees dan deze helpfile. 

3. Flexibele inzetbaarheid 
Veel (pedagogisch) medewerkers in de kinderopvang werken flexibel. In het nieuwe CAO akkoord zijn nieuwe afspraken gemaakt over deze flexibiliteit, om de medewerkers te beschermen tegen een te hoge werkdruk en een betere balans tussen werk en privé te creëren. Er zijn nieuwe afspraken voor het aantal dagen dat de medewerkers beschikbaar moeten zijn voor werk en de termijn waarop je de roosters moet communiceren. Voor wat betreft de beschikbaarheid, moet je het volgende in acht nemen voor medewerkers in de dagopvang, werkend onder een arbeidsovereenkomst (geen 0-uren contract of min/maxcontract). Wanneer jouw medewerker:
 1. 1 dag per week werkt, moet hij maximaal 2 dagen beschikbaar zijn;
 2. 2 dagen per week werkt, moet hij maximaal 3 dagen beschikbaar zijn;
 3. 3 dagen per week werkt, moet hij maximaal 4 dagen beschikbaar zijn;
 4. 4 dagen per week werkt, moet hij maximaal 5 dagen beschikbaar zijn.

De dagen worden vastgesteld bij indiensttreding, wijziging van deze dagen mag alleen na overleg (waarbij de wijziging niet eerder mag ingaan dan 3 maanden na het overleg, tenzij nadrukkelijk overeengekomen).

Ook moet je de roosters minstens 10 werkdagen van te voren bekend maken aan de medewerkers. Alleen bij bijzondere omstandigheden mag hiervan worden afgeweken (denk aan ziekte of bijzonder verlof door bijvoorbeeld een overlijden).  

Wil je weten hoe je de nieuwe regels rondom de flexibele inzet kunt waarborgen in Bitcare, lees dan deze helpfile.

4. Niet groepsgebonden uren 
In het nieuwe CAO is een ondergrens opgenomen voor niet-groepsgebonden uren. Dit zijn uren voor taken die behoren bij de functie van de pedagogisch medewerkers, maar niet kunnen worden uitgevoerd op de groep of in ieder geval niet mogen meetellen voor de BKR.  Denk hierbij aan administratieve taken of schoonmaakwerk. Het aantal niet-groepsgebonden uren is per 1 januari 2019 ten minste 37.5 uur per fte per jaar per vestiging; vastgesteld op telkens 1 januari van het betrokken jaar.

Wil je weten hoe je het aantal groepsgebonden uren kunt berekenen, lees dan deze helpfile. Op basis van de berekende uren kan je de medewerkers een planning geven voor de niet groepsgebonden uren. Zodat je kunt aantonen dat je de uren hebt ingezet. 

De PAWW 
Naast deze definitieve afspraken komt er na de zomer ook nog een nieuwe wijziging, de PAWW bijdrage. Dit is een verplichte bijdrage van de medewerkers aan de WW- en WGA uitkeringen, waar medewerkers in geval van werkloosheid aanspraak op kunnen maken. Het gaat om een inhouding van 0.20% in 2018 op het bruto loon van de medewerkers. Als werkgever moet je dit bedrag aangeven bij Stichting PAWW.

Wil je alvast meer informatie over de PAWW, lees dan deze helpfile.

De looptijd van de nieuwe CAO is 2 jaar, van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

Richt je altijd tot de website van de FCB, hier worden de laatste ontwikkelingen van de CAO gepubliceerd.

Zorg voor een goede naleving van de CAO om problemen te voorkomen bij controles en weet dat je medewerkers rekenen op een juiste naleving van de nieuwe CAO afspraken.

  • Related Articles

  • CAO 1 juli 2018 - De PAWW

   In het nieuwe CAO akkoord voor de kinderopvang is bekend gemaakt dat naar alle verwachting de PAWW rond de zomer zal starten voor alle medewerkers in de kinderopvang. Echter is er nog geen definitieve datum bekend wanneer de PAWW zal starten. Wat is ...
  • Nieuwe CAO Kinderopvang 2020

   Huidige situatie rondom de nieuwe CAO Kinderopvang Door alle communicatie vanuit de vakbonden lijkt het alsof de nieuwe CAO op 1 juli 2020 al in werking treedt. De CAO is echter nog steeds niet algemeen verbindend verklaard. Via deze link kun je dit ...
  • CAO 1 juli - Flexibele inzet van medewerkers

   Het nieuwe CAO akkoord schrijft voor hoe veel dagen de medewerkers extra inzetbaar mogen zijn. Het is niet meer mogelijk om je vaste medewerkers vrij in te plannen. Dit geldt dus niet voor 0-urencontracten (oproepkrachten) en min-maxcontracten. Je ...
  • CAO 1 juli 2018 - Eenmalige bruto uitkering hoe voeg ik deze toe aan medewerker?

   Eerder hebben wij in deze helpfile uitgelegd hoe je de eenmalige uitkering van 185 euro berekend naar rato voor al jouw medewerkers. Nadat je deze berekening hebt gemaakt, dien je deze nog toe te voegen aan je organisatie. In deze helpfile leggen wij ...
  • CAO 1 juli 2018 - Eenmalige uitkering kinderopvang hoe bereken ik deze?

   In juli dien je elke medewerker in de kinderopvang een eenmalige bruto uitkering uit te betalen, van 185 euro naar rato van het dienstverband. Dit lijkt heel makkelijk, maar wat te doen bij oproepkrachten (0-urencontracten) en min-maxers die ...