CAO 1 juli - Flexibele inzet van medewerkers

CAO 1 juli - Flexibele inzet van medewerkers

Het nieuwe CAO akkoord schrijft voor hoe veel dagen de medewerkers extra inzetbaar mogen zijn. Het is niet meer mogelijk om je vaste medewerkers vrij in te plannen. Dit geldt dus niet voor 0-urencontracten (oproepkrachten) en min-maxcontracten. Je moet er rekening mee houden dat je medewerkers die vaste uren en vaste dagen werken vanaf nu nog maar op 1 andere dag mogen worden ingezet.  Dit zorgt voor een lagere werkdruk en een betere balans tussen werk en privĂ© voor de medewerkers.

Dit zijn de nieuwe regels volgens het nieuwe akkoord.
Voor een werknemer die in de hele dagopvang (opvang die 8 uur of meer geopend is) werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst, niet zijnde een 0-urencontract of een min/max-contract, houdt de werkgever bij het vaststellen van het rooster rekening met het volgende: Als de werknemer:
 1. 1 dag per week werkt, moet hij maximaal 2 dagen beschikbaar zijn;
 2. 2 dagen per week werkt, moet hij maximaal 3 dagen beschikbaar zijn;
 3. 3 dagen per week werkt, moet hij maximaal 4 dagen beschikbaar zijn;
 4. 4 dagen per week werkt, moet hij maximaal 5 dagen beschikbaar zijn.'
Deze werkdagen en de extra dag dat de medewerker inzetbaar is, moet je vastleggen bij aanvang van het dienstverband. Met jouw huidige medewerkers dien je dus aanvullende afspraken te maken.

Wij raden je aan om de (aanvullende) afspraken tussen jou en de medewerker zorgvuldig vast te leggen. Maak van de afspraak een officieel document, en sla deze op in het personeelsdossier in Bitcare. 

Maak voor jezelf een overzicht van alle afspraken die je hebt gemaakt, en sla deze op in Bitcare op organisatie niveau. Op deze manier kan je het overzicht er altijd bij pakken wanneer je de roosters gaat maken, zodat je altijd handelt conform het CAO. 
Je kunt dit bijvoorbeeld als volgt doen. Kies rapport 'Salaris' en exporteer deze naar excel. In dit rapport zie je een lijst van medewerkers, het FTE en het aantal uur. Verwijder de overige kolommen. Maak voor jezelf een overzicht van de vaste dagen dat de medewerker werkt en de afgesproken extra dag waarop je de medewerker zou mogen inzetten.Sla dit document op in je organisatiedocumenten:


Naast dat je de vaste medewerkers minder flexibel kunt inroosteren, moet je het rooster ook tien werkdagen van tevoren kenbaar maken aan de medewerkers. Wanneer je het rooster in Bitcare maakt, of aanpast, is dit direct inzichtelijk voor de medewerkers. Bitcare werkt altijd real-time.
  • Related Articles

  • CAO 1 juli 2018 - Eenmalige bruto uitkering hoe voeg ik deze toe aan medewerker?

   Eerder hebben wij in deze helpfile uitgelegd hoe je de eenmalige uitkering van 185 euro berekend naar rato voor al jouw medewerkers. Nadat je deze berekening hebt gemaakt, dien je deze nog toe te voegen aan je organisatie. In deze helpfile leggen wij ...
  • Medewerkers App Bitcare Personeel

   Als gebruiker van Bitcare heb je al kennis gemaakt met de gemakken van het hebben van een geïntegreerd pakket. Naast alle administratieve zaken rondom de kinderen biedt Bitcare nu ook Bitcare Personeel aan. Met Bitcare personeel kan je o.a via de ...
  • Medewerkers toevoegen (ook met Bitcare Personeel)

   In dit document leggen wij uit hoe je een medewerker aanmaakt met Bitcare (bijlage 1) en Bitcare Personeel (bijlage 2) en welke gegevens hiervoor van belang zijn.  Het aanmaken van een medewerker in Bitcare gaat zeer gemakkelijk en snel. Je bent per ...
  • CAO 1 juli 2018 - Toelichting op 4 belangrijke afspraken en de PAWW

   Op 1 juli 2018 zijn de nieuwe CAO afspraken ingegaan voor de kinderopvang. Je dient zich als werkgever in de kinderopvang te houden aan deze nieuwe afspraken. In deze helpfile lichten wij 4 belangrijke afspraken toe. Ook informeren wij jou over de ...
  • Nieuwe CAO Kinderopvang 2020

   Huidige situatie rondom de nieuwe CAO Kinderopvang Door alle communicatie vanuit de vakbonden lijkt het alsof de nieuwe CAO op 1 juli 2020 al in werking treedt. De CAO is echter nog steeds niet algemeen verbindend verklaard. Via deze link kun je dit ...