Contracten / kinderen uitsluiten voor de jaaropgave

Contracten / kinderen uitsluiten voor de jaaropgave (geen jaaropgave maken voor een kind)

Je kunt een kind uitsluiten voor een jaaropgave. De redenen hiervoor kunnen uiteenlopend zijn, maar bijvoorbeeld een ouder die niet betaalt of de ouder heeft recht op kinderopvang-toeslag. Je kunt dit als volgt instellen:

Stap 1
Navigeer naar het desbetreffende kind die je wilt uitsluiten voor de jaaropgave.

Stap 2
Klik op 'Contracten' en vervolgens op het kopje 'Details'.

Stap 3
Klik op het potlood om iemand uit te sluiten voor de jaaropgave.


In het rapport 'Kinderen zonder jaaropgave' kan je zien welke kinderen je uitgesloten hebt van de jaaropgave.


Door in dit rapport op de naam van het kind te klikken kom je direct bij het contract waar je de eventuele instellingen voor de jaaropgave in 'Contract details' weer aan kunt passen.