De medewerker komt in dienst nadat de verloning voor de maand al is gedaan

De medewerker komt in dienst nadat de verloning voor de maand al is gedaan

Wanneer een medewerker begint nadat er al is verloond, dan wordt deze medewerker niet automatisch verloond voor deze maand.
De medewerker heeft recht op een salaris vanaf zijn in dienst datum, welke hij/zij nog niet heeft ontvangen met de verloning van die maand.
Je dient er handmatig voor te zorgen dat de medewerker zijn loon krijgt.

Stel je hebt de salarissen op 20 juni verwerkt en uitbetaald. De nieuwe medewerker start op 25 juni en wordt daardoor niet meegenomen in de verloning van juni terwijl hij wel recht heeft op een salaris van 25 tot en met 30 juni.

Er zijn drie situaties mogelijk:
 1. Je hebt nog GEEN loonaangifte gedaan over de periode juni
 2. Je hebt wel loonaangifte gedaan over de periode juni
 3. Je komt er in een latere periode achter dat de medewerker nog geen loon heeft ontvangen
Hieronder leggen we de situaties uit

Situatie 1:
Je hebt nog GEEN loonaangifte gedaan over de periode juni.

Wanneer je nog GEEN loonaangifte hebt gedaan over de periode juni, dan kan je de medewerker nog verlonen in juni.
Dit doe je als volgt:

Stap 1
Zorg ervoor dat de salarisafspraken zijn toegevoegd voor je nieuwe medewerker.Stap 2
Ga naar het Salaris menu en klik op het tabblad 'Loonstroken'. Klik op de '+' en maak een concept loonstrook voor de periode juni aan, voor alleen de nieuwe medewerker.Stap 3
Controleer de concept loonstrook. Indien deze akkoord is, kan je door naar stap 4, indien deze niet juist is dien je de salarisafspraken aan te passen in de arbeidsrelatie van de medewerker

Stap 4
Indien de concept loonstrook akkoord is, dan kan je de loonstrook definitief maken. Klik op de '+', selecteer periode juni, kies de medewerker en selecteer optie 'Definitief'. Let op! Zorg ervoor dat je ENKEL de nieuwe medewerker selecteert die nog geen loon heeft ontvangen. Indien je kiest voor 'alle medewerkers' worden alle loonstroken overschreven. 

Stap 5
Ga naar het tabblad 'Betalingen' klik op de '+' en maak een nieuwe betaling aan voor het bedrijf waaronder de nieuwe medewerker valt. Kies periode juni en kies de betaaldatum. Klik volgende. In dit scherm zullen enkel de medewerkers worden getoond welke nog geen betaling hebben ontvangen in juni. Selecteer de medewerker en kies 'Bewaar'. Importeer het betaalbestand in de bank en sla de betaalborderel op in je administratie.Stap 6
Indien je nu klaar bent met de verloning van juni, dan kan je de loonaangifte maken en versturen. Controleer goed of de bedragen in de loonaangifte gelijk zijn aan de loonjournaalpost. Indien dit het geval is, kan je de loonaangifte versturen zoals je gewend bent.

Situatie 2:
Je hebt wel loonaangifte gedaan over de periode juni.

Wanneer je al loonaangifte hebt gedaan over de periode, dan kn je dezelfde stappen volgen als situatie 1. Omdat je pas in de volgende maand aangifte hoeft te doen over de vorige maand, kan je een nieuwe loonaangifte versturen. Nadat je de loonstrook hebt gemaakt en de medewerker hebt betaald, kan je via het tabblad 'Loonaangifte' een nieuwe loonaangifte aanmaken en versturen. De Belastingdienst zal de nieuw ontvangen loonaangifte in behandeling nemen.

Situatie 3:
Je komt er in een latere periode achter dat de medewerker nog geen loon heeft ontvangen.

Stap 1
Controleer of je de salarisafspraken in de arbeidsrelatie van de nieuwe medewerker heb toegevoegd.


Stap 2
Ga naar het kopje 'Berekening' om te zien wat de medewerker had moeten ontvangen aan salaris

Stap 3
Klik op het potlood van de salaris afspraak en kies voor 'Huidig aanpassen'. Wijzig de startdatum van 25-06-2019 naar 01-07-2019. De medewerker heeft over juni immers geen salaris ontvangen.
Voeg het bedrag wat je ziet bij 'Basissalaris' toe aan de arbeidsrelatie door middel van het plusteken, in de periode dat je het wilt uit betalen. Kies het component 'Salaris correctie' om dit vergeten stukje salaris uit te betalen. Indien de medewerker ook een reis- en/of onkostenvergoeding ontvangt, dan kan je deze ook toevoegen als eenmalig component in de arbeidsrelatie. Kies voor de mutatie(s) de datum van de periode waarin u het salaris alsnog uitbetaald. 
 
Stap 4
Controleer of de berekening is verdwenen in juni en is toegevoegd aan de periode waarin het wel uitbetaald.
  • Related Articles

  • Medewerkers In Dienst? Gebruik het IMCAV model.

   Wanneer een nieuwe medewerker in dienst komt, is het belangrijk om dit professioneel en correct aan te pakken. Want een eerste indruk kan je immers maar 1 keer maken. Er moeten altijd veel zaken worden geregeld bij een indiensttreding. Met behulp van ...
  • Medewerkers App Bitcare Personeel

   Als gebruiker van Bitcare heb je al kennis gemaakt met de gemakken van het hebben van een geïntegreerd pakket. Naast alle administratieve zaken rondom de kinderen biedt Bitcare nu ook Bitcare Personeel aan. Met Bitcare personeel kan je o.a via de ...
  • Hoe kan ik de uit-dienst-takenlijst uitbreiden?

   Om ervoor zorg te dragen dat je niets vergeet wanneer medewerkers uit dienst gaan, kan je een 'uit-dienst-takenlijst' aanmaken bij de instellingen. Deze lijst met uit-dienst-taken kan je genereren zodra een medewerker een einddatum in zijn/haar ...
  • Op welke manier kan ik salaris inhouden bij ziekte van een werknemer?

   Wanneer je in de contract afspraken van de medewerker heeft staan dat je bij ziekte minder uitbetaald, dan kan je salaris inhouden. Andere opties zijn om dit van het verlof af te trekken wat is opgebouwd of  van de opgebouwde ATV dagen / plus uren.  ...
  • Medewerkers uit dienst? Gebruik het IMCAV model.

   Wanneer een medewerker uit dienst gaat, is het belangrijk om professioneel en correct afscheid te nemen van de vertrekkende medewerker. Dit hoort immers bij goed werkgeverschap. Bij het vertrek van een medewerker dienen nu eenmaal een aantal zaken ...