Extra-, flex- en ruildagen aanvragen via de app Bitcare voor Ouders

Extra-, flex- en ruildagen aanvragen via de app ‘Bitcare voor ouders’

Ouders kunnen via de 'Bitcare voor ouders' app ook verzoeken doen ten aanzien van de planning. Dit zijn de volgende verzoeken:
  1. Extra uren aanvragen
  2. Flex uren aanvragen
  3. Ruildagen aanvragen
Let op: bovenstaande verzoeken door ouders zijn afhankelijk van de functionaliteiten die uw kinderopvang vrijgegeven heeft. Zo zou het bijvoorbeeld kunnen dat je als ouder alleen ruildagen aan kunt vragen. 

Het aanvragen van de extra-, flex- en ruildagen via de 'Bitcare voor ouders' app werkt als volgt:

Stap 1
Druk op de planning.


Stap 2
Selecteer de dag waarvoor je een extra-, flex- en ruildag aan wilt vragen door op de dag te drukken. 
Let op: de zwarte bolletjes geven aan dat jouw kind al een planning heeft die dag.

Stap 3
Voor extra of flexibele uren toevoegen druk je rechtsboven op het ‘+’ symbool en ga je naar stap 5.
Voor een ruildag druk je op de pijltjes in de planningsregel onder de kalender. Onderstaand wordt beschreven hoe een ruildag kunt aanvragen via een Apple toestel en via een Android toestel.

Apple:


Android:
Druk op de dag die je wilt ruilen en druk vervolgens op het aangegeven vak.


Druk vervolgens op het symbool om te ruilen.


Stap 4
Maak een keuze tussen 'Flexibel' of 'Extra planning' en geef de dag en uren in.


Bij een verzoek omtrent een ruildag heb je de optie voor een hele dag of een deel van het tijdvak. Via het schuifje kan je hier een keuze in maken. Vervolgens geef je de dag, tijd en groep in. 

Voor het bewerken van deze niet goedgekeurde verzoeken verwijzen wij je naar de volgende help file: Verzoeken bewerken en verwijderen via de Ouder app