Geen respijtdagen aftrek door middel van 'Toegestaan afwezig' (IKT kinderen)

Geen respijtdagen aftrek door middel van 'Toegestaan afwezig' (IKT kinderen)

Voor Belgische klanten met IKT is er de knop ‘Toegestaan afwezig. Dit houdt in dat de ouder niet hoeft te betalen, geen boete krijgt en het saldo van respijtdagen onveranderd blijft. 

Stap 1
‘Toegestaan afwezig’ is uitzonderlijk en kan daarom alleen ingevoerd worden vanuit de lijst met activiteiten op de website. Door naar het tabblad ‘Activiteiten’ van het desbetreffende kindje te gaan kunt u op het laatste symbool ‘Toegestaan afwezig’ klikken.Stap 2
U komt vervolgens in het volgende scherm. U kunt hier een keuze maken tussen een enkele dag of meerdere dagen en eventueel een notitie toevoegen. Om de toegestane afwezigheid te bevestigen dient u op de ‘Bewaar’ te klikken.

Stap 3
Nadat u dit heeft gedaan gaat u de prijs in het contract tijdelijk stopzetten. In het contract van het kindje klikt u op het tabblad 'Prijzen'.

Stap 4
Vervolgens klikt u achter de prijsregel op het potloodje om de prijs te bewerken. Hier kiest u ervoor om de prijs te beëindigen op een bepaalde datum.
Zodra het kindje weer beter is voert u de prijs opnieuw in.

Vervolgens voert u de datum in en klikt u op 'Bewaar'. Het kindje wordt na deze datum niet meer in rekening gebracht.  • Related Articles

  • Informatie over respijtdagen voor IKT kinderen (België)

   Onderstaand vind je informatie over respijtdagen voor IKT knderen binnen Bitcare. Enkel kinderen met een 'IKT contract' hebben respijtdagen binnen Bitcare. Respijtdagen worden per kalenderjaar berekend. Het aantal respijtdagen is gebaseerd op vijf ...
  • IKT-mix binnen Bitcare

   Vanaf 2020 kan je als organisator werken met het systeem van IKT-mix. Onder ‘IKT-mix’ verstaan we het aanbieden van plaatsen aan inkomenstarief én plaatsen met vrije prijs binnen één en dezelfde locatie. Onderstaand vind je een voorbeeld van hoe deze ...
  • Bijwerken kindcode en tarief voor IKT kinderen

   Een kindcode en tarief van een IKT kind kunnen veranderen. Bijvoorbeeld bij een jaarovergang, waarbij ouders begin december een nieuw attest krijgen van Kind & Gezin, met daarbij de geïndexeerde kindcodes en tarieven voor het nieuwe jaar. Zorg ervoor ...
  • Rapport: ‘Respijtdagen - Jaar’

   Het rapport ‘Respijtdagen - Jaar’ toont een jaaroverzicht met de gebruikte en extra respijtdagen. Zo heeft u altijd inzicht in de respijtdagen van de kinderen. Stap 1 Ga naar 'Rapporten' Stap 2 Klik op het rapport ‘Respijtdagen - Jaar’ Stap 3 ...
  • IKG facturatie binnen Bitcare

   IKG facturatie binnen Bitcare Bitcare ondersteunt factureren volgens de regels van Kind en Gezin. Wij hanteren de terminologie die wordt gebruikt door Kind en Gezin en in deze help file wordt inzichtelijk gemaakt hoe een IKG factuur binnen Bitcare ...