Hoe bepaal ik het woonland voor de belastingtabellen?

Hoe bepaal ik het woonland voor de belastingtabellen?

Het toepassen van de loonheffingstabellen is met ingang van 1 januari 2019 afhankelijk van het woonland van de werknemer.
Het gaat erom of een werknemer inwoner is van Nederland of niet. De Belastingdienst schetst een aantal situaties om te achterhalen of iemand wel of geen inwoner is van Nederland: 
 1. Iemand is inwoner van Nederland indien de werknemer een permanente woon- of verblijfplaats heeft in Nederland en dus inwoner is van Nederland. Wanneer de werknemer inwoner is van Nederland dan heeft hij recht op het belastingdeel van de heffingskortingen. 
 2. Wanneer de werknemer zowel in Nederland als in het buitenland verblijft, dan dien je te bepalen waar het sociale en economische leven zich afspeelt. Waar woont het gezin van de werknemer? Waar gaan zijn kinderen naar school? Waar woont de familie? Maakt hij gebruik van een Nederlands of buitenlandse bankrekening? Indien deze zaken zich afspelen in het buitenland, dan kun je concluderen dat de werknemer geen inwoner is van Nederland, in dit geval heet de werknemer geen recht op het belastingdeel van de heffingskorting.
 3. Heeft de werknemer twee verblijfplaatsen maar geen gezin, dan dien je te achterhalen wat zijn intentie is. Wil hij zich hier gaan vestigen? Dan is het een inwoner van Nederland. Is zijn intentie om kort en tijdelijk te blijven, dan is het geen inwoner van Nederland.
Op basis van de aanwezige feiten en omstandigheden bepaal je het woonland. 
Indien je twijfelt aan wat jouw werknemer opgeeft, vraag dan om een woonplaatsverklaring. De werknemer kan een woonplaatsverklaring aanvragen bij het belastingkantoor waaronder hij valt.  
  • Related Articles

  • Hoe maak je het incassobestand aan?

   Bitcare kan je zelf factureren en een incassobestand genereren. Hieronder zie je de stappen die je moet doorlopen om het incasso bestand aan te maken. Stap 1 Ga naar het tabblad 'Financieel' binnen de organisatie. Stap 2 Klik op het kopje 'Incasso' ...
  • Bitcare: alles voor ouders

   In dit document vind je alle handige zaken met betrekking tot de introductie van Bitcare bij ouders. Je kunt deze teksten naar eigen wensen aanpassen. Na het doorlezen van dit document ben je helemaal klaar om de ouders optimaal te informeren en ...
  • Hoe download ik de app 'Bitcare voor ouders'?

   Ouders met een kind bij een kinderopvang die gebruik maakt van Bitcare, kunnen gratis gebruik maken van de Bitcare app voor Ouders. Deze app stelt ouders in staat om de activiteiten en ontwikkelingen van hun kind te volgen gedurende de hele ...
  • Hoe wijzig ik de minimale en maximale leeftijd van de kinderen in een groep op het web?

   Hoe wijzig ik de minimale en maximale leeftijd van de kinderen in een groep op het web? Nieuwe groepen kunnen leiden tot een andere groepsindeling. Binnen Bitcare zijn de leeftijden van de kinderen eenvoudig aan te passen. Stap 1 Je logt in op ...
  • KOI bestand voor de Belastingdienst

   KOI bestand voor de Belastingdienst Sinds 2014 vraagt de belastingdienst aan kinderopvanginstellingen om een 'KOI bestand' aan te leveren met gegevens over het gebruik van kinderopvang door ouders. Met Bitcare kunt u als kinderopvang dit KOI bestand ...