Hoe en waar kan ik de profiel- en adreswijzigingen van kinderen en medewerkers goed- of afkeuren?

Hoe kan ik profiel- en adreswijzigingen van kinderen en medewerkers goed- of afkeuren?

Ouders en medewerkers met een pedagogische rol kunnen adresgegevens en overige persoonlijke gegevens van hun kind(eren) wijzigen via de Ouder app en de website. De administratie van de kinderopvang moet deze wijzigingen altijd eerst nog goed - of afkeuren voordat de wijzigingen doorgevoerd worden. Zo kan een ouder nu bijvoorbeeld al een toekomstige adreswijziging doorgeven. In de medewerkers app (Bitcare voor Medewerkers) kan het personeel ook zelf persoonlijke wijzigingen aanvragen.

Voor het wijzigen van gegevens door ouders, verwijzen wij je door naar de volgende helpfile: Hoe kan ik als ouder adres en profielgegevens wijzigen?Goedkeuren van profielwijzigingen

Stap 1

Log in op app.bitcare.com of klik op 'Start' als je al ingelogd bent. 


Stap 2
Klik op 'Nog te doen' op de startpagina. 

Stap 3
Bovenin de menubalk vind je de 'Profielwijzigingen'. Klik hierop om alle wijzigingen die ingevoerd zijn door de ouders of door medewerkers met de rol 'pedagogisch medewerker' in te zien. Let op: 

  1. Je ontvangt als kinderopvang geen notificatie van adres- en profielwijzigingen die zijn aangevraagd door de ouder. Wij raden daarom aan om het kopje 'Profielwijzigingen' regelmatig na te lopen.
  2. Wanneer iemand met de rol 'administratief medewerker' of hoger iets wijzigt, dan wordt de wijziging automatisch goedgekeurd. 
  3. Bij een toekomstige adreswijziging wordt het nieuwe adres pas zichtbaar op de ingangsdatum.
Stap 4

= Bewerken van een profielwijziging 

= Goed- of afkeuren van een profielwijziging

= Annuleren van een profielwijziging

= Verwijderen van een profielwijziging

Op het scherm zie je wat er gewijzigd wordt en kun je eventueel ook een notitie toevoegen. 

Let op: de ouder ziet in de Ouder app en op de website dat de gegevens zijn aangepast en krijgt hier ook een melding van.


Goedkeuren van adreswijziging gelijk doorvoeren voor relaties:
Je kan een adreswijziging bij goedkeuren ook direct doorvoeren voor de betrokken relaties (bijvoorbeeld vader/moeder/broer/zus). Zorg dat de relaties aangevinkt staan waarvoor je de adreswijziging door wilt voeren en klik op 'goedkeuren'.
Stap 5
Tot slot kun je bij het kind alle wijzigingen inzien bij het tabje 'Profiel' > 'Logboek' > 'Aanpassingen'.
Hier vind je de datum en de naam van de aanvrager en goedkeurder. Het voordeel hiervan is dat alle wijzigingen en de historie van het kind bewaard blijven.