Hoe kan ik 1/3 dagen (IKG) instellen binnen Bitcare?

Hoe kan ik 1/3 dagen (IKG) instellen binnen Bitcare?

Sinds 1 juni 2017 heeft Kind en Gezin het mogelijk gemaakt dat elke kinderopvang organisatie die met IKG werkt nu ook 1/3 dagen (< 3 uur) in rekening kan brengen en daarvoor subsidie kan ontvangen. 


Stap 1

Ga naar app.bitcare.com en log in als u nog niet bent ingelogd.


Stap 2

Ga naar de 'Algemene instellingen'.

Stap 3

Ga naar de 'Locatie instellingen' en klik op het tabblad 'Prijzen'.


Stap 4

Hier vinkt u vervolgens 'BKO' aan en klikt u rechtsonder op 'Bewaar'.

Stap 5

Vervolgens gaat u naar het kind waarbij u dit aan wil passen. U gaat naar het tabblad 'Contracten' en klikt op 'Details'. Hier zet u ook het vinkje bij BKO aan en klikt u op 'Bewaar'.

Let op: Als dit is aangezet dan wordt bij een aanwezigheid van minder dan 3 uur, 1/3 dag in rekening gebracht tegen 40% van de dagprijs. Mocht een kind gepland zijn voor minder dan 3 uur en niet komen dan levert het kind een 1/3 respijtdag in. Wanneer de respijtdagen op zijn wordt er 1/3 dag in rekening gebracht met een eventuele boete.


  • Related Articles

  • IKG facturatie binnen Bitcare

   IKG facturatie binnen Bitcare Bitcare ondersteunt factureren volgens de regels van Kind en Gezin. Wij hanteren de terminologie die wordt gebruikt door Kind en Gezin en in deze help file wordt inzichtelijk gemaakt hoe een IKG factuur binnen Bitcare ...
  • Facturatie voorbereidingen

   Wanneer een van onze consultants langskomt voor de opstart, worden deze instellingen doorlopen. Indien je later hebt besloten om de facturatie via Bitcare te gaan doen kan je de instellingen aan de hand van onderstaande stappen zelfstandig instellen. ...
  • Hoe stel ik mijn facturatie voorkeuren in?

   In de instellingen kun je eenvoudig aangeven wat je voorkeuren zijn met betrekking tot de facturatie van een bepaalde locatie. Hierdoor kun je per locatie kiezen op welke wijze je wilt factureren. Stap 1 Log in op app.bitcare.com of als je al ...
  • Hoe stel ik de standaardtijden in voor een hele en halve dag?

   In de instellingen kunnen de tijden voor een hele dag, ochtend en middag worden ingesteld. Hiermee kan je sneller en gerichter plannen wanneer binnen jullie aanbod alleen hele of halve dagen worden aangeboden. Stap 1 Klik in het startscherm op ...
  • Hoe stel ik in dat ouders flexibele dagen, extra dagen of ruildagen kunnen aanvragen?

   Omdat we zien dat ouders vragen om flexibiliteit en kinderdagverblijven hierop inspelen, willen wij je daarbij helpen. Het is mogelijk dat ouders zelf flexibele-, extra- of ruildagen aanvragen via app.bitcare.com of de app waarna je deze kan goed- of ...