Hoe kan ik 1/3 dagen (IKG) instellen binnen Bitcare?

Hoe kan ik 1/3 dagen (IKG) instellen binnen Bitcare?

Sinds 1 juni 2017 heeft Kind en Gezin het mogelijk gemaakt dat elke kinderopvang organisatie die met IKG werkt nu ook 1/3 dagen (< 3 uur) in rekening kan brengen en daarvoor subsidie kan ontvangen. 


Stap 1

Ga naar app.bitcare.com en log in als u nog niet bent ingelogd.


Stap 2

Ga naar de 'Algemene instellingen'.

Stap 3

Ga naar de 'Locatie instellingen' en klik op het tabblad 'Prijzen'.


Stap 4

Hier vinkt u vervolgens 'BKO' aan en klikt u rechtsonder op 'Bewaar'.

Stap 5

Vervolgens gaat u naar het kind waarbij u dit aan wil passen. U gaat naar het tabblad 'Contracten' en klikt op 'Details'. Hier zet u ook het vinkje bij BKO aan en klikt u op 'Bewaar'.

Let op: Als dit is aangezet dan wordt bij een aanwezigheid van minder dan 3 uur, 1/3 dag in rekening gebracht tegen 40% van de dagprijs. Mocht een kind gepland zijn voor minder dan 3 uur en niet komen dan levert het kind een 1/3 respijtdag in. Wanneer de respijtdagen op zijn wordt er 1/3 dag in rekening gebracht met een eventuele boete.


  • Related Articles

  • IKG facturatie binnen Bitcare

   IKG facturatie binnen Bitcare Bitcare ondersteunt factureren volgens de regels van Kind en Gezin. Wij hanteren de terminologie die wordt gebruikt door Kind en Gezin en in deze help file wordt inzichtelijk gemaakt hoe een IKG factuur binnen Bitcare ...
  • Hoe stel ik in dat ouders flexibele dagen, extra dagen of ruildagen kunnen aanvragen via de Ouder app?

   Ouders vragen om flexibiliteit en de kinderopvang speelt hier op in. Het is daarom mogelijk dat ouders zelf flexibele-, extra- of ruildagen aanvragen via de Ouder app waarna je deze kan goed- of afkeuren. Je hoeft deze dagen dus niet meer zelf in te ...
  • IKT-mix binnen Bitcare

   Vanaf 2020 kan je als organisator werken met het systeem van IKT-mix. Onder ‘IKT-mix’ verstaan we het aanbieden van plaatsen aan inkomenstarief én plaatsen met vrije prijs binnen één en dezelfde locatie. Onderstaand vind je een voorbeeld van hoe deze ...
  • Hoe stel ik de standaardtijden in voor een hele en halve dag (ochtend en middag)?

   In de 'Locatie instellingen' kunnen de tijden voor een hele dag, ochtend en middag worden ingesteld. Hiermee kan je sneller en gerichter plannen wanneer binnen jullie aanbod hele of halve dagen worden aangeboden. Standaardtijden instellen voor een ...
  • Factuur lay-out: 'IKG compact'

   Voor de IKG klanten is er nu een compacte factuur lay-out. Het grote voordeel hiervan is dat alles op één pagina samengevat op de factuur komt te staan. Let op: de conceptfactuur laat wel alle regels zien. Wanneer u rechtsboven op 'Download' klikt ...