Hoe en waar kan ik de profiel- en adres wijzigingen van kinderen en medewerkers goed/afkeuren?

Hoe en waar kan ik de profiel- en adres wijzigingen van kinderen en medewerkers goed/afkeuren?

Ouders en medewerkers met een pedagogische rol (laagste rol) kunnen adres- en persoonlijke gegevens van hun kind(eren) wijzigen via de Ouder App en website. De administratie van de kinderopvang moet deze wijzigingen altijd eerst nog goed- of afkeuren voordat de wijzigingen doorgevoerd worden. Zo kan een ouder nu bijvoorbeeld een toekomstige adreswijziging doorgeven. Indien je gebruik maakt van Bitcare Personeel, dan kunnen medewerkers voor zichzelf ook persoonlijke en adres wijzigingen aanvragen.

Voor het wijzigen van adres en persoonlijke gegevens door ouders verwijzen wij je naar de volgende helpfile: Hoe kan ik als ouder adres en profielgegevens wijzigen?Goedkeuren van profielwijzigingen

Stap 1
Log in op app.bitcare.com of als je al ingelogd bent klik je op 'Start'.

Stap 2
Op de startpagina klik je op 'Nog te doen'.

Stap 3
Boven in de menubalk vind je 'Profielwijzigingen'. Klik hierop om alle wijzigingen die ingevoerd zijn door de ouders of door medewerkers met de rol 'pedagogisch medewerker'.Let op: 

  1. Je ontvangt als opvang geen notificatie van deze adres- en profielwijzigingen van de ouder, dus je zult zelf het kopje 'Profielwijzigingen' dagelijks na moeten lopen.
  2. Wanneer iemand met de rol 'administratief medewerker' of hoger iets wijzigt dan is dit automatisch al goed gekeurd.
  3. Bij een toekomstige adreswijziging wordt het nieuwe adres pas zichtbaar op de dag van de ingangsdatum.
Stap 4

= Bewerken van profielwijziging

= Goedkeuren van profielwijziging

= Annuleren van profielwijziging

= Verwijderen van profielwijziging

Je ziet op het scherm verschijnen wat er gewijzigd wordt en kunt een eventuele notitie toevoegen. 

Let op: De ouder ziet in de Ouder app en website dat de gegevens zijn aangepast en krijgt hier een melding van.

Stap 5
Tot slot kan je bij het kind alle wijzigingen inzien bij het tabje 'Profiel' > 'Logboek' > 'Aanpassingen'.
Hier vind je met de datum, naam aanvrager en goedkeurder. Het voordeel hiervan is dat alle wijzigingen en historie van het kind bewaard blijven.