Hoe laat ik een kind doorstromen van het kinderdagverblijf naar de BSO?

Hoe laat ik een kind doorstromen van het kinderdagverblijf naar de BSO?

Als een kind van het kinderdagverblijf naar de BSO gaat dient er een nieuw contract aangemaakt te worden voor het kind. In onze handige YouTube video wordt dit verder uitgelegd.

Let op! Het andere contract op het kinderdagverblijf kunt u af laten lopen of stopzetten bij ‘Details’. Hiervoor verwijzen wij u naar de volgende helpfile.

Stap 1
Log in op app.bitcare.com of als je al ingelogd bent klik op 'Start'.

Stap 2
Klik op de homepagina op 'Kinderen'.

Stap 3
Je ziet nu een lijst met alle actieve kinderen. Kies of zoek het desbetreffende kind en klik op de naam. 


Stap 4
Klik links op het tabblad 'Contracten' en vervolgens op het kopje 'Details'.

Stap 5
Klik rechtsboven op het ‘+’ om een nieuw contract toe te voegen.