Openen loonjaar 2021

Openen loonjaar 2021

Boven in het scherm vind je een banner met de tekst 'Open loonjaar'.

Wanneer je op de banner klikt dan moet je een aantal stappen doorlopen / zaken controleren:

1. Klopt het Werkhervattingskas (Whk) percentage? 
Dit controleer je met de brief van de Belastingdienst die je in november/december 2020 hebt ontvangen. Zorg er voor dat het juiste percentage vanuit de brief wordt overgenomen. 
Belangrijk: is het binnen je organisatie zo bepaald dat de werknemers moeten bijdragen voor de WGA (een WGA bijdrage of inhouding WGA) neem dan contact met ons op.  Wij kijken met je mee en zorgen ervoor dat alles correct staat ingesteld voor 2021 ten aanzien van de eigen bedrage WGA voor de werknemers.

2. Het loonjaar 2020 is afgerond en de salarissen zijn (indien van toepassing) per 1-1-2021 aangepast.
Je dient de verloningen voor 2020 helemaal afgerond te hebben. De verloningen uit geheel 2020 hebben wij nodig om de bijzonder tarief percentages te bepalen. Deze tarieven worden gebruikt bij eenmalige verloningen zoals bonussen en het vakantiegeld. Wij raden je met klem aan de eventuele salarisverhogingen per 1-1-2021 door te voeren en dit te doen vóórdat het loonjaar 2021 geopend wordt. Dit geldt ook voor de verhoging van de minimumlonen. Dit is vooral belangrijk indien je aangesloten bent bij Zorg en Welzijn of in de sector Metaal (CAO's waarbij de pensioengrondslag het salaris van januari (en eventueel vakantietoeslag) van het huidige jaar betreft).

Voordat je loonjaar 2021 opent moet je de banner “WAB Controle” doorlopen hebben. Deze banner zorgt ervoor dat de juist ww premie per werknemer wordt gehanteerd. In de helpfile 'WAB controle' wordt uitgelegd hoe je dit doet.

3. Je ziet dat de sociale premies en belastingen voor 2021 zijn vrijgegeven.
Je hoeft geen verdere actie te ondernemen.

4. De premies voor je CAO zijn ingevoerd. 
Indien deze nog niet zijn ingevoerd, dan gebeurt dit zodra wij deze hebben ontvangen. Zolang deze premies niet zijn ingevoerd kan je het loonjaar 2021 nog niet openen omdat de CAO premies anders niet berekend worden.

Staat alles op GROEN dan kan je het loonjaar 2021 openen door op de knop te klikken. Bitcare zal op de achtergrond het loonjaar 2021 voor je gereed maken en je kunt na 30 - 45 minuten overgaan tot het verlonen van januari 2021. Er dienen eerst een aantal controles uitgevoerd te worden voordat je de eerste verloning kunt doen. Zie hiervoor Wat gebeurd er bij het openen van het loonjaar?

  • Related Articles

  • Stappen voor afsluiten loonjaar 2020

   Het afsluiten van het loonjaar 2020 bestaat uit een aantal stappen: Heb je alle medewerkers voor 2020 verloond? Zo niet, zorg dat dit nog gedaan wordt voordat je januari 2021 gaat verlonen. Dit is een voorwaarde om het openen van het loonjaar 2021 ...
  • Wat moet ik doen om het loonjaar 2021 te openen?

   Voordat je het loonjaar opent, is een goede voorbereiding belangrijk. In deze helpfile lees je de belangrijkste stappen waaraan je moet denken bij het openen van het nieuwe loonjaar. Houd rekening met de volgende punten:  1. Het jaar 2020 is volledig ...
  • Instructie voor het afsluiten van het loonjaar 2020

   Wij hebben deze hele handige instructie gemaakt om het loonjaar 2020 af te sluiten aan de hand van 6 stappen. Wanneer je deze stappen zorgvuldig volgt, kan er niets fout gaan en kan je daarna moeiteloos in 2021 gaan verlonen. Vooraf Je kan de ...
  • Wat gebeurt er tijdens het openen van het loonjaar 2021 en wat moet je controleren?

   Tijdens het openen van het loonjaar 2021 vinden de volgende acties plaats: 1. De bijzonder tarief percentage wordt bepaald op basis wat de medewerker in 2020 verdiend heeft Het bijzonder tarief percentage wordt gebruikt bij eenmalige betalingen zoals ...
  • Verlofjaar openen 2021

   Bitcare zal op 1 januari 2021 het nieuwe verlofjaar automatisch openen voor je organisatie/bedrijf. Het is belangrijk om de juiste verlofsaldi te tonen aan de medewerkers en te begrijpen hoe Bitcare omgaat met: De historische vervaldata van wettelijk ...