Hoe stel ik een medewerker in die een jaar uren contract heeft?

Hoe stel ik een medewerker in die een jaar uren contract heeft?

Wanneer je met een medewerker een jaar uren contract afspreekt, spreek je een aantal uur af dat je verwacht dat de medewerker in dat jaar gaat werken. Stel dat je een jaar uren contract afspreekt van 1000 uur, dan verwacht je dat de medewerker 1000 uur per jaar gaat werken. Hoe deze uren verdeeld worden, is niet van belang, als de uren maar gemaakt worden. 

Wanneer je een medewerker aan de hand van de jaar uren systematiek in wilt richten in Bitcare, zijn er twee zaken die van belang zijn.

1. Allereerst moet je aangeven dat het contract van de medewerker een jaar uren contract is. Dit kun je aangeven wanneer je een contract van een medewerker verlengd. Bij het 'Type arbeidscontract' kun je kiezen voor 'Jaar uren':


Wanneer het eerste contract van de medewerker een jaar uren contract is, kun je direct aangeven dat het contract een jaar uren contract moet zijn: 


2. Vervolgens moet berekend worden hoeveel uur het aantal jaar uren omgerekend is naar weken. De salarisafspraak in de Arbeidsrelatie stel je namelijk in aan de hand van het aantal uur per week. In het geval van 1000 uur per jaar, zal het aantal uur per week 1000 / 52 (weken) = 19,23 uur per week zijn. Op basis van dit aantal uur zal de medewerker betaald worden zodat hij/zij elke maand kan rekenen op een vast maandloon. 

3. Per week handel je de uren af naar het plus/min saldo, zodat de medewerker wel een vast salaris krijgt. Het plus/min potje heeft geen direct effect op het salaris. Je dient het plus/min saldo periodiek te controleren en in het beste geval is dit saldo '0' aan het einde van het jaar. Aan het eind van het jaar dien je het plus saldo uit te betalen en het min saldo komt te vervallen (= risico van de werkgever).