Hoe werken historische vervaldata? (wettelijk en bovenwettelijk verlof uit eerdere jaren)

Hoe werken historische vervaldata? (wettelijk en bovenwettelijk verlof uit eerdere jaren)

Bij een jaarovergang moet het wettelijk en het bovenwettelijk verlof uit eerdere jaren opnieuw worden bepaald.
Welke uren zijn nog van toepassing in het nieuwe jaar en welke uren komen in aanmerking om te vervallen?

Dit wordt binnen Bitcare als volgt gedaan: 
 1. Het verlofsaldo van 2020 wordt bepaald.
 2. De wettelijke en bovenwettelijke verlofopbouw voor 2020 worden opgehaald.
 3. De wettelijke en bovenwettelijke verlofsaldi voor 2019 en eerder worden opgehaald.
 4. Deze saldi worden op vervaldatum gesorteerd waarbij de hoogste vervaldatum bovenaan komt te staan.
 5. De historische vervaldata en saldo worden afgezet tegen het verlofsaldo van 2020 op basis van de hoogste vervaldatum net zolang totdat het eindsaldo 2020 gelijk is aan 0.

Voorbeeld 1 (alleen opbouw in 2019):
Een medewerker heeft een eindsaldo van 100 uur in 2019.
Het bovenwettelijk verlof uit 2019 is 40 uur met een vervaldatum van 31-12-2024.
Het wettelijk verlof uit 2019 is 160 uur met een vervaldatum van 30-06-2020.

Dit betekent dat voor de medewerker het historisch verlofsaldo in 2020 als volgt is opgebouwd:
Het bovenwettelijk verlof uit 2019 is 40 uur met een vervaldatum van 31-12-2024.
Het wettelijk verlof uit 2019 is 60 uur met een vervaldatum van 30-06-2020.

Voorbeeld 2 (opbouw uit eerdere jaren):
Een medewerker heeft een eindsaldo van 100 uur in 2019.
Het bovenwettelijk verlof uit 2019 is 40 uur met een vervaldatum van 31-12-2024.
Het bovenwettelijk verlof uit 2018 is 40 uur met een vervaldatum van 31-12-2023.
Het wettelijk verlof uit 2019 is 160 uur met een vervaldatum van 30-06-2020.

Dit betekent dat voor de medewerker het historisch verlofsaldo in 2020 als volgt is opgebouwd:
Het bovenwettelijk verlof uit 2019 is 40 uur met een vervaldatum van 31-12-2024.
Het bovenwettelijk verlof uit 2018 is 40 uur met een vervaldatum van 31-12-2023.
Het wettelijk verlof uit 2019 is 20 uur met een vervaldatum van 30-06-2020.

Voorbeeld 3 (veel overwerk (tijd voor tijd):
Als er veel overwerk (tijd voor tijd) is, dan wordt dit bij het bovenwettelijke saldo van 2019 geteld.
Een medewerker heeft een eindsaldo van 100 uur in 2019 met 80 uren uit tijd voor tijd.
Het bovenwettelijk verlof uit 2019 is 40 uur met een vervaldatum van 31-12-2024.
Het bovenwettelijk verlof uit 2018 is 40 uur met een vervaldatum van 31-12-2023.
Het wettelijk verlof uit 2019 is 160 uur met een vervaldatum van 30-06-2020.

Dit betekent dat voor de medewerker het historisch verlofsaldo in 2020 als volgt is opgebouwd:
Het bovenwettelijk verlof uit 2019 is 80 (overwerk) + 20 uur met een vervaldatum van 31-12-2024.

Let op! Bitcare zal niet automatisch het verlof wat wettelijk vervalt daadwerkelijk laten vervallen. Indien je strikt de vervaldata naleeft, dien je zelf de verlofsaldi op 0 te zetten.
Dit doe je als volgt:

Stap 1
Ga naar de medewerker en kies in het linkermenu voor 'Planning', navigeer naar het jaaroverzicht.

Stap 2
Klik op 'Toon meer' achter de opbouw 'Resterend vorig jaar' 

Stap 3
Bepaal welk verlof moet komen te vervallen.
In onderstaand voorbeeld is er in het resterend saldo van vorig jaar 82 uur meegenomen met een vervaldatum van 30-06-2020. De medewerker heeft enkel 40 uur verlof opgenomen. 
Van het wettelijk verlof met vervaldatum 30-06-2020 is dus nog 42 uur niet opgenomen, welke dient te komen vervallen op 01-07-2020

Stap 4
Dit verlof kan je laten vervallen met behulp van het plus-teken, door te kiezen voor 'Correctie verlof'Stap 5
Vul bij de datum 01-07-2020 in en bij het aantal uren het zojuist bepaalde aantal uur van 42. Let op dat je dit negatief invoert, het moet immers van het saldo af.
Voeg een notitie toe, zodat je altijd kunt achterhalen waarom het verlof is afgenomen.

Stap 6
Het vervallen verlof kan je terug vinden in het jaaroverzicht van de planning. onder 'Extra uren', De notitie is terug te vinden onder het 'i-knopje'. 

  • Related Articles

  • Rapport: Wettelijk en bovenwettelijk verlof per medewerker

   Het rapport 'Wettelijk en bovenwettelijk verlof per medewerker' geeft je direct inzicht in de openstaande verlofpotjes van de medewerkers en of er verlof magen komen te vervallen omdat de vervaldatum nadert of al gepasseerd is.  Verlofcorrecties, ...
  • Wat kun je doen als er hoge verlofsaldo's openstaan?

   Wanneer werknemers weinig vakantiedagen opnemen ontstaan er hoge verlofsaldo's. Als werkgever wil je deze stuwmeren van verlof voorkomen omdat er financiële lasten kunnen ontstaan aan deze hoge saldo's. Maar mag je als werkgever bijvoorbeeld ...
  • Hoe wordt de verlof- en ATV-opbouw berekend?

   Het verlof van medewerkers wordt in Bitcare per kalenderjaar berekend Wanneer het contract van een medewerker niet over een volledig kalenderjaar loopt, wordt de verlofopbouw berekend op basis van het aantal werkzame maanden binnen het betreffende ...
  • Hoe kan een medewerker verlof kopen?

   Als een medewerker verlof wilt kopen kan dat aangemaakt worden binnen Bitcare. Bij het kopen van verlof wordt aangegeven hoeveel uren of dagen er gekocht worden. Dit aantal wordt opgeteld bij het verlofsaldo en de medewerker kan vervolgens verlof ...
  • Hoe kan een medewerker verlof verkopen?

   Als een medewerker verlof wilt verkopen kan dat aangemaakt worden binnen Bitcare. Bij het verkopen van verlof wordt aangegeven hoeveel uren of dagen er verkocht worden. Dit aantal wordt opgeteld bij het verlofsaldo en de medewerker kan vervolgens ...