Hoe werken historische vervaldata (wettelijk en bovenwettelijk verlof uit eerdere jaren)

Hoe werken historische vervaldata (wettelijk en bovenwettelijk verlof uit eerdere jaren)

Bij een jaarovergang moet het wettelijk en het bovenwettelijk verlof uit eerdere jaren opnieuw worden bepaald. Welke uren zijn nog van toepassing in het nieuwe jaar en welke uren komen in aanmerking om te vervallen? In deze helpfile worden de historische vervaldata besproken en dit te werk gaat, en waar je op moet letten. Dit wordt besproken aan de hand van de volgende punten: 
 1. Volgorden voor opname van de verlofdagen 
 2. Hoe worden de historische data in Bitcare verrekend?
 3. Voorbeelden


Volgorde voor opname van de verlofdagen
We kennen twee typen verlofdagen met verschillende houdbaarheidstermijnen: wettelijke verlofdagen (minimaal viermaal het aantal werkuren per week), welke na een half jaar komen te vervallen en bovenwettelijke verlofdagen (alle extra uren bovenop het minimaal wettelijke verlofuren), welke na 5 jaar mogen komen te vervallen. Dit geeft de volgende volgorde in opname, van eerste vervaldatum tot laatste vervaldatum:
 1. Wettelijke verlofdagen van vorig jaar
 2. Bovenwettelijke dagen van vijf jaar geleden
 3. Wettelijke dagen van het huidige kalenderjaar
 4. Bovenwettelijke dagen van vier jaar geleden
 5. Bovenwettelijke dagen van drie jaar geleden
 6. Bovenwettelijke dagen van twee jaar geleden
 7. Bovenwettelijke dagen van vorig jaar
 8. Bovenwettelijke dagen van het huidige kalenderjaar. 
Deze volgorde wordt ook door Bitcare aangehouden. Stimuleer jouw medewerkers om tijdig de verlofuren op te nemen, zodat je hoge saldo's voorkomt. Lees hier wat je kunt doen tegen hoge verlofsaldo's

Uitzonderingen:
 1. De cao kan bepalen dat de wettelijke vakantiedagen later dan een half jaar komen te vervallen. Een vervroegde vervaltermijn is niet toegestaan.
 2. Heb jij jouw medewerkers niet gewezen op de vervaltermijn van de wettelijke uren en is deze al verstreken? Dan blijven deze geldig als bovenwettelijke verlofuren.


Hoe worden de historische data in Bitcare verrekend?
Aan het begin van het jaar worden de verschillende verlofpotjes opnieuw ingedeeld. Hierbij wordt er gekeken naar het openstaande saldo uit vorig jaar. Dit wordt binnen Bitcare als volgt gedaan: 

Dit wordt binnen Bitcare als volgt gedaan: 
 1. Het verlofsaldo wordt bepaald op 31 december. 
 2. De wettelijke en bovenwettelijke verlofopbouw voor het voorgaande jaar worden opgehaald.
 3. De wettelijke en bovenwettelijke verlofsaldi uit eerdere jaren worden opgehaald.
 4. Deze saldi worden op vervaldatum gesorteerd waarbij de hoogste vervaldatum bovenaan komt te staan.
 5. De historische vervaldata en saldo worden afgezet tegen de verlofopname van het voorgaande jaar op basis van de eerste vervaldatum, totdat alle opgenomen uren verdeeld zijn. 
 6. Potje leeg? Dan staat deze niet meer hier tussen. 
Wil je tussentijds de stand van zaken controleren? Gebruik dan het rapport "Wettelijk en bovenwettelijk verlof per medewerker"
Komt er verlof te vervallen? Lees dan hier hoe je dit verwerkt. 

Voorbeelden:
Voorbeeld 1 (alleen opbouw in het huidige jaar):
Een medewerker heeft een eindsaldo van 100 uur in 2019.
Het bovenwettelijk verlof uit 2019 is 40 uur met een vervaldatum van 31-12-2024.
Het wettelijk verlof uit 2019 is 160 uur met een vervaldatum van 30-06-2020.

Dit betekent dat voor de medewerker het historisch verlofsaldo in 2020 als volgt is opgebouwd:
Het bovenwettelijk verlof uit 2019 is 40 uur met een vervaldatum van 31-12-2024.
Het wettelijk verlof uit 2019 is 60 uur met een vervaldatum van 30-06-2020.

Voorbeeld 2 (opbouw uit eerdere jaren):
Een medewerker heeft een eindsaldo van 100 uur in 2019.
Het bovenwettelijk verlof uit 2019 is 40 uur met een vervaldatum van 31-12-2024.
Het bovenwettelijk verlof uit 2018 is 40 uur met een vervaldatum van 31-12-2023.
Het wettelijk verlof uit 2019 is 160 uur met een vervaldatum van 30-06-2020.

Dit betekent dat voor de medewerker het historisch verlofsaldo in 2020 als volgt is opgebouwd:
Het bovenwettelijk verlof uit 2019 is 40 uur met een vervaldatum van 31-12-2024.
Het bovenwettelijk verlof uit 2018 is 40 uur met een vervaldatum van 31-12-2023.
Het wettelijk verlof uit 2019 is 20 uur met een vervaldatum van 30-06-2020.

Voorbeeld 3 (veel overwerk (tijd voor tijd):
Als er veel overwerk (tijd voor tijd) is, dan wordt dit bij het bovenwettelijke saldo van 2019 geteld.
Een medewerker heeft een eindsaldo van 100 uur in 2019 met 80 uren uit tijd voor tijd.
Het bovenwettelijk verlof uit 2019 is 40 uur met een vervaldatum van 31-12-2024.
Het bovenwettelijk verlof uit 2018 is 40 uur met een vervaldatum van 31-12-2023.
Het wettelijk verlof uit 2019 is 160 uur met een vervaldatum van 30-06-2020.

Dit betekent dat voor de medewerker het historisch verlofsaldo in 2020 als volgt is opgebouwd:
Het bovenwettelijk verlof uit 2019 is 80 (overwerk) + 20 uur met een vervaldatum van 31-12-2024.

  • Related Articles

  • Rapport: Wettelijk en bovenwettelijk verlof per medewerker

   Het rapport 'Wettelijk en bovenwettelijk verlof per medewerker' geeft je direct inzicht in de openstaande verlofpotjes van de medewerkers en of er verlof mag komen te vervallen omdat de vervaldatum nadert of al gepasseerd is.  Let op: Wijs de ...
  • De 6 meest gestelde vragen over verlof en verzuim

   Alles weten over verlof en verzuim in Bitcare? Lees hieronder de top 6 meest gestelde vragen. 1. Klopt de verlofopbouw wel? De verlofopbouw moet simpelweg kloppen. Is deze te hoog, te laag, of zelfs nul? Lees dan in onze helpfile hoe je kan ...
  • Wat kun je doen als er hoge verlofsaldo's openstaan?

   Wanneer werknemers weinig vakantiedagen opnemen ontstaan er hoge verlofsaldo's. Als werkgever wil je deze stuwmeren van verlof voorkomen omdat er financiële lasten kunnen ontstaan aan deze hoge saldo's. Maar mag je als werkgever bijvoorbeeld ...
  • Uitzetten van verlof en verzuim componenten

   Wanneer je binnen de organisatie geen gebruikt maakt van bijvoorbeeld ruildagen, verlof kopen of plus- en minuren, is het mogelijk om deze uit te zetten. Het uitzetten van componenten betekend dat deze niet aangevraagd kunnen worden door de ...
  • Waarom wordt het verlof niet van het verlofsaldo afgetrokken?

   Een verlofaanvraag moet eerst goedgekeurd worden voordat het verlof van het verlofsaldo wordt afgetrokken. Is het verlof goedgekeurd maar zijn er geen uren van het saldo afgehaald? Kijk dan naar de planning. De verlofopname in Bitcare wordt gebaseerd ...