Hoe werkt de Maandelijkse aanlevering voor de Belastingdienst?

Hoe werkt de Maandelijkse aanlevering voor de Belastingdienst?

Vanaf april 2020 wil de Belastingdienst dat alle kinderopvangorganisaties maandelijks een aanlevering doen via het gegevensportaal van de Belastingdienst. Sommige organisaties doen dit nu jaarlijks (deze aanlevering wordt ook wel de KOI genoemd). Deze wijziging is één van de maatregelen die is genomen als onderdeel van het Verbetertraject Kinderopvangtoeslag.  

Let op: in april 2020 lever je de maanden januari t/m maart 2020 aan. 

Deze help file bestaat uit 3 delen:
1. Controleer gegevens
2. Controleer financieel
3. Aanmaak bestand voor de Belastingdienst


1. Controleer gegevens

Stap 1:
Klik op 'Start' 

Stap 2:
Klik op de knop 'Financieel'

Stap 3
Klik bovenaan het scherm op Maandelijkse aanlevering

Stap 4
- Selecteer de periode. In april 2020 selecteer je de maand maart 2020 als periode. Alle kinderen met een actief contract en factuur in de maanden januari, februari en maart zullen dan meegenomen worden. 
- Selecteer één of alle locatie. 
- Klik bij Stap 1 op 'Controleer gegevens'

Stap 5
Je ziet nu in het rapport een overzicht met de gegevens die nog ontbreken of onjuist zijn ingevuld. Om te zien welke gegevens verplicht verwijzen we je graag naar de volgende help file:

Je kunt eventueel dit overzicht printen door te kiezen voor 'Download controle gegevens'. Dit Excel bestand wordt dan bij de 'Documenten' klaargezet. 

Stap 6
Vul de benodigde gegevens aan:

Kind:
 1. Klik direct vanuit het rapport op de naam van het kind of navigeer zelf naar het 'Profiel' van het desbetreffende kind.
 2. Klik in het profiel op 'Persoonlijk'.
 3. Klik op het potloodje bij 'Persoonlijke informatie'.
 4. Vul de gegevens aan.


Betalende ouder (= contract verantwoordelijke ouder): 
 1. Klik direct vanuit het rapport op de naam van het kind of navigeer zelf naar het 'Profiel' van het desbetreffende kind.
 2. Klik op 'Contracten'.
 3. Klik rechts in het contract op de contract verantwoordelijke ouder
 4. Klik in het profiel op 'Persoonlijk'.
 5. Klik op het potloodje bij 'Persoonlijke informatie'.
 6. Vul de gegevens aan.


Partner betalende ouder (tweede ouder):
 1. Klik direct vanuit het rapport op de naam van het kind of navigeer zelf naar het 'Profiel' van het desbetreffende kind.
 2. Klik links op de partner van de contract verantwoordelijke ouder.
 3. Klik bij de ouder in het profiel op 'Persoonlijk'.
 4. Klik op het potloodje bij 'Persoonlijke informatie'.
 5. Vul de gegevens aan.


Stap 7
- Klik bij Stap 2 op 'Controleer financieel'.

Je ziet nu in het rapport een overzicht met de locatie, periode, gemiddelde prijs per uur en het totaal aantal uren welke gefactureerd zijn in die periode.

Let op! Als er subsidie is ingesteld onder 'Prijzen' bij een kind, dan wordt dit ervan afgetrokken bij de maandelijkse aanlevering! 

Je kunt eventueel dit overzicht printen door te kiezen voor 'Download controle financieel'. Dit Excel bestand wordt dan bij de Documenten klaargezet. 

Stap 8
Wanneer je stap 1 en stap 2 goed gecontroleerd hebt, kun je het definitieve bestand aanmaken voor de Belastingdienst. 
- Klik bij Stap 3 op 'Exporteer voor Belastingdienst'.

Dit CSV bestand wordt dan bij de Documenten klaargezet. Dit bestand upload je in het gegevensportaal van de Belastingdienst: