Hoe werkt een tijdelijke uitbreiding in combinatie met het salaris?

Hoe werkt een tijdelijke uitbreiding in combinatie met het salaris?

Een tijdelijke uitbreiding is een uitbreiding van het contract met x aantal uur voor een bepaalde periode.

Bijvoorbeeld:
Je hebt een medewerker die parttime 20 uur in de week werkt. In januari gedurende de jaarafsluiting vraag je deze medewerker tijdelijk een maand 8 uur meer in de week te werken.

De formule waarmee het salaris tijdelijk verhoogd wordt zit als volgt in elkaar:
Het salaris wordt verhoogd met:

(het aantal werkbare dagen dat de tijdelijke uitbreiding van toepassing is/aantal werkbare dagen in de maand) *fte in de tijdelijke uitbreiding*salaris.

Als we dan doorgaan met het bovenstaande voorbeeld en uitgaan van een voltijd werkweek van 36 uur. 
Je voegt in de arbeidsrelatie een tijdelijk uitbreiding toe van 8 uur lopende van 1 januari tot en met 31 januari.

Het salaris van de medewerker is voor 20 uur 1000 euro bruto (en (1000/(20/36)) = 1800 bij een werkweek van 36 uur).
Het salaris is 1000 euro + 22/22 * 8/36 * 2000 = 1000 + 1*0,22222 *2000 = 1000+ 444,44 = 1444,44 euro.

Je hebt een medewerker die parttime 20 uur in de week werkt. In de meivakantie is het wat drukker door extra opvang omdat ouders blijven werken. Je vraagt deze medewerker tijdelijk een week 8 uur meer te werken van 1 tot en met 7 mei.
Je voltijdswerkweek is 36 uur.
Je voegt in de arbeidsrelatie een tijdelijk uitbreiding toe van 8 uur lopende van 1 mei tot en met 5 mei.

Het salaris van de medewerker is voor 20 uur 1000 euro bruto (en (1000/(20/36)) =  1800 bij een werkweek van 36 uur).
Het salaris is 1000 euro + 5/23 * 8/36 * 2000 = 1000+ 0,21739 *0,22222 *2000 = 1000+ 96.62 = 1096,62 euro.