Hoe wijzig ik contactgegevens van het kind / ouders op het web?

Hoe wijzig ik contactgegevens van een kind, een ouder of een medewerker op het web?

De contactgegevens van een kind, een ouder of een medewerker kun je wijzigen in het 'Profiel'. Dit werkt hetzelfde voor alle personen in Bitcare. Hieronder staat een voorbeeld hoe de gegevens van een kind gewijzigd kunnen worden.


Contactgegevens kind, ouder of medewerker wijzigen

Stap 1

Log in op app.bitcare.com of klik op 'Start' als je al ingelogd bent. 


Stap 2
Op de startpagina klik je op 'Kinderen'.

Stap 3
Klik op de naam van het kind van wie je de contactgegevens wilt wijzigen. Ga daarna naar het kopje 'Persoonlijk'. 


Stap 4
Je zit nu in het profiel van het kind en ziet de kopjes 'Contact' en 'Adres'. Hier klik je aan de rechterkant op het potlood.

Let op: op de Groep app (op de iPad) worden de telefoonnummers getoond die in het ouderprofiel staan, dus niet het telefoonnummer in het kindprofiel.


Stap 5
Bewerk de contactgegevens of voeg deze toe. Om de gegevens op te slaan, klik je op 'Bewaar'.