Hoe wijzig ik contactgegevens van het kind / ouders op het web?

Hoe wijzig ik contactgegevens van een kind, een ouder of een medewerker op het web?

De contactgegevens van een kind, een ouder of een medewerker kun je wijzigen in het 'Profiel'. Dit werkt hetzelfde voor alle personen in Bitcare. Hieronder staat een voorbeeld hoe de gegevens van een kind gewijzigd kunnen worden.


Contactgegevens kind, ouder of medewerker wijzigen

Stap 1

Log in op app.bitcare.com of klik op 'Start' als je al ingelogd bent. 


Stap 2
Op de startpagina klik je op 'Kinderen'.

Stap 3
Klik op de naam van het kind van wie je de contactgegevens wilt wijzigen. Ga daarna naar het kopje 'Persoonlijk'. 


Stap 4
Je zit nu in het profiel van het kind en ziet de kopjes 'Contact' en 'Adres'. Hier klik je aan de rechterkant op het potlood.

Let op: op de Groep app (op de iPad) worden de telefoonnummers getoond die in het ouderprofiel staan, dus niet het telefoonnummer in het kindprofiel.


Stap 5
Bewerk de contactgegevens of voeg deze toe. Om de gegevens op te slaan, klik je op 'Bewaar'.

  • Related Articles

  • Hoe voeg ik contactgegevens toe van de organisatie op het web?

   Mochten de contactgegevens van de organisatie wijzigen is het mogelijk om deze te wijzigen. In deze helpfile wordt uitgelegd hoe u dit kunt wijzigen. Stap 1 Je logt in op app.bitcare.com of als je al ingelogd bent klik je op 'Start'. Stap 2 Op de ...
  • Hoe kan ik als ouder adres- en profielgegevens wijzigen binnen Bitcare?

   Om goed te kunnen samenwerken met de ouders is de Ouder Self Service zeer handig. Hiermee kunnen ouders de adres- en persoonlijke gegevens van hun kinderen wijzigen. De administratie van de kinderopvang hoeft deze wijzigingen alleen nog maar goed- of ...
  • Hoe kan ik een kind, ouder of medewerker verwijderen uit Bitcare?

   Het is mogelijk om foutief ingevoerde kinderen, ouders en medewerkers zelf uit Bitcare te verwijderen. Bijvoorbeeld als het kindje wel is aangemaakt, maar nooit gestart is op jouw kinderopvang. Let op: wij willen benadrukken dat hier zorgvuldig mee ...
  • Hoe wijzig ik de profielfoto van een organisatie, groep of kind via de website?

   In Bitcare kun je op verschillende plaatsen een profielfoto toevoegen en wijzigen. In onderstaande stappen wordt uitgelegd hoe je dit voor de organisatie, locaties, groepen en kinderen kunt doen. Profielfoto voor organisatie Stap 1 Log in op ...
  • Rapport: 'E-mailadressen van de ouders'

   Veel kinderdagverblijven sturen e-mails naar de ouders/verzorgers van een kind. Om het mailen van de ouders/verzorgers eenvoudiger te maken hebben wij een rapport waarin de e-mailadressen worden weergegeven.  Indien je slechts een bepaald deel van de ...