Hoe wordt de journaalpost opgemaakt bij declaraties?

Hoe wordt de journaalpost opgemaakt bij declaraties?

Declaraties kunnen samen met het salaris uitbetaald worden of buiten het salaris om. Wanneer dit laatste het geval is krijg je hiervoor een aparte journaalpost.

Om deze journaalpost in te zien neem je de volgende stappen:

Stap 1
Ga naar de hoofdpagina van jouw organisatie.

Stap 2
Klik links op het tabblad 'Rapporten'.

Stap 3
Kies voor 'Personeel' en selecteer rapport 'journaalpost' onder 'Financieel'. 


Stap 4
In het scherm dat verschijnt, kan je aangeven voor welk bedrijf, afdeling of medewerker je de journaalpost wilt draaien. Selecteer bij 'Type journaalpost' het type 'Declaratie' en je draait de rapporten voor de declaraties. Selecteer de periode waarvoor je de journaalposten wilt draaien en klik op 'Verversen' om het rapport te genereren.
  • Related Articles

  • Hoe betaal ik een declaratie uit?

   Nadat declaraties zijn goedgekeurd voor de desbetreffende medewerker kunnen deze uitbetaald worden. De goedgekeurde declaraties worden dan getoond in het salarismenu van de organisatie onder 'Nog te doen'. Stap 1 Log in op app.bitcare.com of als je ...
  • Heralloceren van declaraties

   Er zijn veel verschillende manieren om declaraties door te boeken naar de financiële administratie. Er wordt ook vaak gebruik gemaakt van verschillende grootboekrekeningen, omdat men een uitsplitsing wenst in de boekhouding. Met het heralloceren van ...
  • Filters in declaratie menu

   In het menu 'Declaraties' zijn er meerdere filters waarmee je de lijst met declaraties gemakkelijk kunt ordenen. De filters worden hier besproken en hoe je ze het beste kunt gebruiken. Van links naar rechts: Selecteer een medewerker Hier selecteer je ...
  • Declaraties samenvoegen

   Wanneer je veel werkt met declaraties van jouw medewerkers dan is het handig om deze te bundelen in één betaling. Dit is geen probleem met Bitcare en zal jou geld besparen doordat er nu geen losse declaraties meer aangeboden hoeven te worden aan de ...
  • Declaraties bewerken en vervolgens goedkeuren

   Wanneer een ingediende declaratie niet juist is, bijvoorbeeld doordat er een cijfer verkeerd staat ingevoerd of het type niet juist is, kan je deze bewerken en direct goedkeuren. Dit werkt als volgt: Stap 1 Er zijn verschillende opties om bij de ...