Hoe wordt de verlofopbouw berekend? - Bitcare

Hoe wordt de verlofopbouw berekend?

Het verlof van medewerkers wordt in Bitcare per kalenderjaar berekend. 

Wanneer het contract van een medewerker niet over een volledig kalenderjaar loopt, wordt de verlofopbouw berekend op basis van het aantal werkzame maanden binnen het betreffende kalenderjaar. 
Wanneer het contract van een medewerker bijvoorbeeld loopt van augustus 2020 tot juli 2021, wordt in de planning van de medewerker het aantal verlofdagen getoond waar hij of zij in 2020 recht op heeft. Met ingang van het nieuwe kalenderjaar wordt ook de nieuwe verlofopbouw berekend. In dit geval van januari tot juli 2021.

De medewerker hoeft niet elke maand verlof op te sparen. Met ingang van het contract worden alle verlofdagen waar de medewerker recht op heeft getoond. De medewerker kan zijn/haar verlofdagen aanvragen wanneer de medewerker dit wenst. Hoe dit in zijn werk gaat, is terug te vinden in de andere helpfiles.

Bij de berekening van de verlofopbouw kijken we naar verschillende parameters:
 1. FTE van de medewerker
 2. Het verlofrecht van de medewerker (Dit wordt op jaarbasis vastgelegd op basis van een fulltime contract). Hier maak je de keuze of het verlof wordt opgebouwd op basis van gewerkte uren of op basis van de contracturen. In deze helpfile wordt uitgegaan van een verlofopbouw op basis van contracturen. Op zoek naar verlofopbouw op basis van gewerkte uren, bekijk dan de helpfile: "Hoe wordt verlof op basis van gewerkte uren berekend?"
 3. Het aantal maanden dat de medewerker een actief contract heeft in het jaar.
Het verlofrecht wordt op de volgende manier berekend:
Verlofrecht / 12 * FTE * Aantal maanden actief in het betreffende jaar.

Klopt de verlofopbouw van een medewerker niet? Lees dan verder in deze helpfile.
Een andere vraag over verlof? Lees dan onze meest gestelde vragenHier onder vind je een rekenvoorbeeld hoe je het verlof kunt narekenen.

Voorbeeld:
Een nieuwe werknemer begint op 1 oktober. Hij heeft een fte van 1 (36 uur per de week). Zijn verlofopbouw is 210 uren op jaarbasis. Hoeveel verlofuren heeft deze nieuwe werknemer tot het einde van het jaar?

Verlofuren

Allereerst bereken je het aantal wettelijke verlofuren per maand:

 1. 210 / 12 = 17,50 verlofuren per maand.

De werknemer begint 1 oktober, dus er blijven nog 3 volle maanden over tot het einde van het jaar. Daarom moet het aantal verlofuren per maand vermenigvuldigd worden met 3.

 1. 3 * 17,50 = 42,50 verlofuren tot het einde van het jaar.

  • Related Articles

  • De verlofopbouw van een medewerker klopt niet.

   Het is een van de zaken die enorm belangrijk is voor de medewerker: het verlofsaldo. Ze weten altijd precies waar ze recht op hebben, en zodra deze niet klopt dan zul je het altijd te horen krijgen. In deze helpfile zullen verschillende controles ...
  • Hoe wordt verlof op basis van gewerkte uren berekend?

   In Bitcare kan je het verlof op verschillende manieren instellen. Wanneer je een medewerker hebt met een flexibel contract dan kan je Bitcare zo instellen dat het verlof ook flexibel wordt opgebouwd. Het verlof stel je dan in op basis van "Gewerkte ...
  • Hoe werkt de verlofopbouw bij nul-urencontracten?

   Medewerkers met een nul-urencontract of een oproepcontract hebben net als andere medewerkers recht op opbouw van verlofuren. Echter zijn er andere regels omtrent verlofopbouw dan medewerkers met een vast contract. Bij 'nul-uurders' kan het verlof ...
  • Hoe werkt de verlofopbouw bij min/max contracten?

   De verlofopbouw bij mensen met een min/max contract werkt vaak anders dan bij mensen met een vast contract. Bij mensen met een vast contract wordt de verlofopbouw berekend aan de hand van de fte en het aantal maanden dat de werknemer werkzaam is tot ...
  • Hoe werkt de verlofopbouw bij jaaruren contracten?

   Medewerkers met een jaaruren contract spreken in het contract een aantal uur af dat er over een bepaalde periode gewerkt dient te worden. Dit aantal uren wordt omgerekend naar een vast uren per week. Zodat de medewerker per maand een vast bedrag ...