Hoe wordt verlof op basis van gewerkte uren berekend?

Hoe wordt verlof op basis van gewerkte uren berekend?

In Bitcare kan je het verlof op verschillende manieren instellen.
Wanneer je een medewerker hebt met een flexibel contract (Min-Max contract, oproepkracht of nuluurder) dan kun je Bitcare zo instellen dat het verlof ook flexibel wordt opgebouwd. Het verlof stel je dan in 'Op basis van gewerkte uren'. Dit betekent dat over elk gewerkt uur ook verlof wordt opgebouwd.

Hieronder leggen wij uit hoe je dit instelt:

Stap 1
Ga naar de arbeidsrelatie van de medewerker.  

Stap 2
Klik op het potloodje achter de verlofafspraak. 

Stap 3
Selecteer bij methode 'Gewerkte uren'.
Hoe kan ik het verlof zelf narekenen?

Om het verlof per uur uit te rekenen, gebruikt Bitcare de volgende formule:

Definitief FTE = FTE + herzien FTE 

Waarin het zo wordt berekend:
Herzien FTE = aantal extra gewerkte uren / (werkdagen in de maand + (uren per week/5))
Dan wordt de formule voor het definitief FTE:
Definitief FTE = FTE + (aantal extra gewerkte uren / (werkdagen in de maand + (uren per week/5)))

Nu je de formule weet, kun je het verlof als volgt berekenen:

Stel:
Ik heb een FTE van 0.5
Ik werk 10 uur extra in deze maand
De maand heeft 22 werkbare dagen
De full time werkweek is 36 uur

dan is de definitieve FTE voor deze maand:
0.5 + ( 10 / (22 * (36/5))) =
0.5 + (10 / 158.4) = 
0.5 + 0.063 =
0.563

Verlof opbouw voor deze maand  = 0.563 * ( opbouw jaar / 12) 

De verlofopbouw per jaar is 210 uur is, dan is het verlof per maand 210 uur / 12 maanden = 17.5 uur per maand

De opbouw zonder extra gewerkte uren = 0.5 * (210/12) = 8.75
Het opgebouwde verlof voor de maand met 10 extra gewerkte uren is dan:
0.563 * (210/12) = 9.853 verlofuren

Dus, doordat er 10 extra uur is gewerkt is er 1.103 uur extra verlof opgebouwd (9.853 - 8.75).

Bitcare berekent dit automatisch, wanneer de verlofafspraak juist is toegevoegd in de arbeidsrelatie.Wanneer is de extra opbouw over gewerkte uren zichtbaar in het verlofsaldo van de medewerker?

Dit is afhankelijk van het feit of er wordt gewerkt met Bitcare Personeel of Bitcare Salaris/Full Service.
Gebruik je alleen Bitcare Personeel (de HR module, dus geen salaris)? Het saldo wordt bijgewerkt zodra de uren zijn afgehandeld (Let op! De berekening wordt in de nacht gemaakt, dus is niet direct zichtbaar)

Maak je wel gebruik van Bitcare Salaris/Full service? Dan wordt de extra opbouw bij het saldo opgeteld zodra de uren zijn betaald (dus zodra de medewerker zijn/haar loonstrook heeft).