IKT-mix binnen Bitcare

IKT-mix binnen Bitcare

Vanaf 2020 kan je als organisator werken met het systeem van IKT-mix. Onder ‘IKT-mix’ verstaan we het aanbieden van plaatsen aan inkomenstarief én plaatsen met vrije prijs binnen één en dezelfde locatie. Onderstaand vind je een voorbeeld van hoe deze contracten ingesteld kunnen worden binnen Bitcare.

Let op: wanneer je van contracttype (IKG / vast / flexibel) wijzigt, maak je een nieuw contract aan binnen Bitcare.

Bij de aanmaak van een kind kies je het type contract 'IKG' of  'Vast' of 'Flexibel'.Wanneer je dit type contract later wilt omzetten naar een ander type contract, dan kan dit als volgt:

Stap 1
Zoek het desbetreffende kindje

Stap 2
Ga naar 'Contracten'

Stap 3
Klik op 'Details'.

Stap 4
Klik op het potloodje en geef het contract een einddatum.
Let op: dit is altijd de laatste dag van de maand. bijvoorbeeld 31-12-2019.

Stap 5
Voeg rechtsboven met de knop 'Contract toevoegen' een nieuw contract toe. 
Let op: dit is altijd de eerste dag van de maand. bijvoorbeeld 01-01-2020.Stap 6
Vervolgens kun je het type kiezen. 
  • Related Articles

  • Omschakeling Vrije Prijs naar IKT

   Steeds meer kinderdagverblijven gaan over van Vrije Prijs naar IKT. In deze help file leggen wij precies uit wat jij moet weten over de verandering naar IKT en welke acties je moet ondernemen. Neem contact op met Bitcare De eerste stap is om contact ...
  • Informatie over respijtdagen en ongerechtvaardigd afwezigheid voor IKT kinderen (België)

   Onderstaand vind je informatie over respijtdagen voor IKT kinderen binnen Bitcare. Enkel kinderen met een 'IKT' of 'Vrije prijs + respijtdagen' contract hebben respijtdagen binnen Bitcare. Respijtdagen worden per kalenderjaar berekend. Het aantal ...
  • Bijwerken kindcode en tarief voor IKT kinderen

   Een kindcode en tarief van een IKT kind kunnen veranderen. Bijvoorbeeld bij een jaarovergang, waarbij ouders begin december een nieuw attest krijgen van Kind & Gezin, met daarbij de geïndexeerde kindcodes en tarieven voor het nieuwe jaar. Zorg ervoor ...
  • IKG facturatie binnen Bitcare

   IKG facturatie binnen Bitcare Bitcare ondersteunt factureren volgens de regels van Kind en Gezin. Wij hanteren de terminologie die wordt gebruikt door Kind en Gezin en in deze help file wordt inzichtelijk gemaakt hoe een IKG factuur binnen Bitcare ...
  • 2024 komt eraan: 8 tips voor correcte kindadministratie (België)

   We informeren je graag over een aantal administratieve zaken die gaan spelen aan het einde van dit jaar en bij het begin van 2024. We raden je aan om alle punten goed door te nemen en actie te ondernemen bij de zaken die voor jouw kinderopvang van ...