iPad uitleg voor pedagogisch medewerkers

iPad uitleg voor pedagogisch medewerkers

In de bijlage vind je een handig document met uitleg voor de pedagogisch medewerkers over het werken met de iPad op de werkvloer.

Wij adviseren om deze te delen met de leidsters op de groep(en).