Kind gaat van KDV naar BSO

Kind gaat van KDV naar BSO

Binnen de kinderopvang software van Bitcare kan de kind-planning voor het KDV en de BSO gemaakt worden. Het contract binnen Bitcare wordt gekoppeld aan de betreffende locatie. Iedere locatie heeft zijn eigen LRK-nummer. Het is daardoor erg belangrijk om een nieuw contract aan te maken als een kind van het KDV naar de BSO gaat. 

Bekijk hier de video voor meer uitleg.

‚Äč
Stap 1
Log in op app.bitcare.com of als je al ingelogd bent klik op 'Start'. Kies daarna voor het kopje 'Kinderen'. 

Stap 2
Zoek het desbetreffende kind op en klik links in het menu op 'Contracten'. 

Stap 3
Klik op het tabblad 'Details'. Kies daarna voor het potlood in het midden van het beeldscherm en voer een einddatum in voor het KDV contract.
Het kan zijn dat er al een einddatum staat. Deze is vaak gebaseerd op de leeftijd dat het kind 4 jaar oud wordt.

Stap 4
Druk vervolgens rechtsboven op 'Contract toevoegen' om een nieuw contract aan te maken.


Stap 5
Kies tijdens het aanmaken van het contract voor de BSO locatie.

Let op: Indien je contracten ter ondertekening opstelt via Bitcare is het belangrijk om ook de ouders het nieuwe contract aan te bieden ter ondertekening. In deze helpfile wordt het genereren van een contract document verder uitgelegd. 

Ook is het mogelijk om het contract digitaal te laten ondertekenen door de ouders. Alle informatie over de digitale handtekening kan je vinden in deze helpfile.