Lijst met aanwezige merge tags voor medewerkers

Lijst met aanwezige merge tags voor medewerkers

Wanneer je met Bitcare werkt dan kun je met behulp van sjablonen met één druk op de knop arbeids- en of gebruikers/bruikleen overeenkomsten maken. Om de sjablonen te voorzien van de juiste informatie kun je gebruik maken van de onderstaande merge tags.

Wil je weten hoe je een sjabloon moet maken, klik dan hier of bekijk onze YouTube video.

Gegeven
Tag
Naam van de organisatie
{{organisatie_naam}}
Straat en huisnummer organisatie
{{organisatie_adres}}
Postcode van de organisatie
{{organisatie_postcode}}
Plaats van de organisatie
{{organisatie_plaats}}
Centrale telefoonnummer organisatie
{{organisatie_telefoon}}
Centrale E-mail adres organisatie
{{organisatie_email}}
Internetadres van de organisatie
{{organisatie_webadress}}
KvK nummer van de organisatie
{{organisatie_kvk_nummer}}
BTW nummer van de organisatie
{{organisatie_btw_nummer}}
Referentiecode van de organisatie
{{organisatie_code}}
LKR nummer van de organisatie
{{organisatie_lkr_nummer}}
Loonheffingsnummer organisatie
{{organisatie_loonheffingennummer}}Contractduur van de medewerker (bepaalde of onbepaalde tijd)
{{contract_duur}}
Begindatum contract medewerker
{{contract_begindatum}}
Einddatum contract medewerker
{{contract_einddatum}}
Periode van uitbetalen (maandelijks, etc.)
{{contract_betaal_periode}}
Einddatum proeftijd medewerker
{{contract_einddatum_proeftijd}}
Volledige naam medewerker
{{medewerker_volledige_naam}}
Aanhef medewerker
{{medewerker_titel}}
Initialen medewerker
{{medewerker_initialen}}
Voornaam medewerker
{{medewerker_voornaam}}
Tussenvoegsels naam medewerker
{{medewerker_tussenvoegsels}}
Achternaam medewerker
{{medewerker_achternaam}}
Huwelijkse staat medewerker
{{medewerker_huwelijkse_staat}}
Geboortedatum medewerker
{{medewerker_geboortedatum}}
Nationaliteit medewerker
{{medewerker_nationaliteit}}
Adres medewerker
{{medewerker_adres}}
Postcode medewerker
{{medewerker_postcode}}
Woonplaats medewerker
{{medewerker_plaats}}
Land medewerker
{{medewerker_land}}
Sofi-/Burgerservicenummer medewerker
{{medewerker_sofinummer}}
Personeelsnummer medewerker
{{medewerker_personeelsnummer}}
Huis telefoonnummer medewerker
{{medewerker_telefoon_thuis}}
Privé E-mail adres medewerker
{{medewerker_email_prive}}
Voltijd salaris medewerker
{{medewerker_voltijd_salaris}}
Deeltijd salaris medewerker
{{medewerker_deeltijd_salaris}}
Uurloon van medewerker{{medewerker_uurloon}}
Aantal FTE medewerker
{{medewerker_fte}}
Aantal werkuren per week

Maximaal aantal uren min-max'er

{{medewerker_uren_per_week}}

{{medewerker_max_uren}}

Aantal werkdagen per week
{{medewerker_dagen_per_week}}
Functie medewerker
{{medewerker_functie}}
Voltijdsverlofrecht{{medewerker_verlofrecht_fulltime}}
Deeltijdsverlofrecht{{medewerker_verlofrecht_parttime}}
Voltijd ATV recht{{medewerker_atv_fulltime}}
Deelltijd ATV recht{{medewerker_atv_parttime}}
Voltijdsverlofrecht in uren{{medewerker_verlofrecht_fulltime_uren}}
Deeltijdsverlofrecht in uren{{medewerker_verlofrecht_parttime_uren}}
Afdeling van de Medewerker{{medewerker_afdeling}}
Voltijd ATV recht in uren{{medewerker_atv_fulltime_uren}}
Deelltijd ATV recht in uren{{medewerker_atv_parttime_uren}}
Externe medewerker: de organisatie van de externe medewerker{{medewerker_organisatienaam}}
Externe medewerker: het vestigingsadres van de organisatie van de externe medewerker{{medewerker_organisatie_adres}}
Externe medewerker: de postcode van het vestigingsadres van de organisatie van de externe medewerker
{{medewerker_organisatie_postcode}}
Externe medewerker: de vestigingsplaats van de organisatie van de externe medewerker{{medewerker_organisatie_plaats}}
Externe medewerker: het vestigingsland van de organisatie van de externe medewerker{{medewerker_organisatie_land}}
Externe medewerker: het KvK  van de organisatie van de externe medewerker{{medewerker_organisatie_kvk}}
Naam van het bedrijf{{contract_bedrijf_naam}}
Adres van het bedrijf{{contract_bedrijf_adres}}
Postcode van het bedrijf{{contract_bedrijf_postcode}}
Plaats waar het bedrijf gevestigd is{{contract_bedrijf_plaats}}
Land waarin het bedrijf gevestigd is{{contract_bedrijf_land}}

Omschrijving bedrijfsmiddel

{{asset_omschrijving}}

Merk bedrijfsmiddel

{{asset_merk}}

Cataloguswaarde bedrijfsmiddel

{{asset_cataloguswaarde}}

Leverancier bedrijfsmiddel

{{asset_leverancier}}

Kleur bedrijfsmiddel

{{asset_kleur}}

Kosten per maand voor bedrijfsmiddel

{{asset_kostenpermaand}}

Eigen risico bedrijfsmiddel

{{asset_eigen_risico}}

Eigen bijdrage bedrijfsmiddel

{{asset_eigen_bijdrage}}

Bijtelling bedrijfsmiddel

{{asset_bijtelling}}

Kenteken bedrijfsmiddel

{{asset_kenteken}}

Begindatum bedrijfsmiddel

{{asset_begindatum}}

Einddatum bedrijfsmiddel

{{asset_einddatum}}