Maak het verlofjaar gereed voor 2021

Maak je verlofjaar gereed voor 2021

In de meeste ondernemingen zijn er afspraken hoe om te gaan met verlofsaldi aan het einde van het jaar. 
Bitcare ondersteunt de volgende vier scenario's die wij vervolgens zullen uitwerken:
 1. Het verlofsaldo wordt 1:1 meegenomen naar het nieuwe jaar;
 2. Al het verlof dient in het huidige jaar te worden opgemaakt. Mochten er nog uren over zijn op 31 december, dan komen deze te vervallen;
 3. Vanuit het huidige jaar mogen maximaal X verlofdagen bij een voltijds dienstverband worden meegenomen. Het overige verlof wordt uitbetaald;
 4. Vanuit het huidige jaar mogen maximaal X verlofdagen bij een voltijds dienstverband worden meegenomen. Het overige verlof komt te vervallen.
Welk scenario wordt opgestart is afhankelijk van de instellingen rondom verlof. 
Ga naar Algemene instellingen via start, en kies daarna voor 'verlof en verzuim'. 
Klik achter 'Verlof' op het potloodje. 
Onder de eerste instellingen, kun je aangeven wat je wilt dat er met het resterende verlofsaldo gebeurt aan het einde van het jaar.
Hier heb je keuze uit de eerder genoemde scenario's. Scenario 1 - Het verlofsaldo wordt 1:1 meegenomen naar het nieuwe jaar

Bijvoorbeeld: een medewerker heeft nog 40 verlofuren uit 2020, dit betekent dat hij/zij begint met een verlofsaldo van 40 uren in 2021.
Dit is de default optie in Bitcare. De optie 'toevoegen aan het saldo van volgend jaar' staat dan aangevinkt.

Scenario 2 - Al het verlof dient in het huidige jaar te worden opgemaakt. Mochten er nog uren over zijn op 31 december, dan komen deze te vervallen 
Bijvoorbeeld: Een medewerker heeft aan het einde van 2020 nog 5 uur over. Zijn uren uit 2020 zijn komen te vervallen. Zijn beginsaldo in 2021 is 0 uur. 
Maar: indien een medewerker eindigt met een negatief saldo 2020, dan worden deze uren wel overgezet.
Bijvoorbeeld: Een medewerker heeft aan het einde van 2020 nog -3 uur over. Zijn beginsaldo in 2021 is dan -3 uur.
Vink de optie: 'resterend verlof vervalt zonder uitbetaling' aan. 

Scenario 3 - Vanuit het huidige mogen maximaal X verlofdagen bij een voltijds dienstverband worden meegenomen. Het overige verlof wordt uitbetaald
Bijvoorbeeld: Je hebt ingesteld dat een medewerker 40 uur mag meenemen en dat de rest wordt uitbetaald. 
Case 1: Een medewerker heeft aan het einde van 2020 een saldo van 60 uur en een fte van 1,00. Bij de jaarovergang wordt 40 uur aan het beginsaldo van 2021 toegevoegd en 20 uur wordt klaargezet voor uitbetaling.
Case 2: Een medewerker heeft aan het einde van 2020 een saldo van 60 uur en een fte van 0,50. Bij de jaarovergang wordt 20 uur (=40*0,5) aan het beginsaldo van 2021 toegevoegd en 40 uur wordt klaargezet voor uitbetaling.
Vink de optie 'Voeg toe aan het saldo van volgend jaar met een maximum van X uur' aan. Vervolgens kun je het X aantal uur in voeren, en kies je dat het restant wordt uitbetaald. 

Scenario 4 - Vanuit het huidige jaar mogen maximaal X verlof dagen bij een voltijds dienstverband worden meegenomen. Het overige verlof komt te vervallen 
Bijvoorbeeld: Je hebt ingesteld dat een medewerker 24 uur mag meenemen en dat de rest komt te vervallen.
Case 1: Een medewerker heeft aan het einde van 2020 een saldo van 48 uur en een fte van 1,00. Bij de jaarovergang wordt 24 uur aan het beginsaldo van 2021 toegevoegd en 24 uur komt te vervallen.
Case 2: Een medewerker heeft aan het einde van 2020 een saldo van 40 uur en een fte van 0,50. Bij de jaarovergang wordt 12 uur (=24*0,5) aan het beginsaldo van 2021 toegevoegd en 28 uur komt te vervallen.
Vink de optie 'Voeg toe aan het saldo van volgend jaar met een maximum van X uur' aan. Vervolgens kun je het X aantal uur in voeren, en kies je dat het restant komt te vervallen.

  • Related Articles

  • Verlofjaar openen 2021

   Bitcare zal op 1 januari 2021 het nieuwe verlofjaar automatisch openen voor je organisatie/bedrijf. Het is belangrijk om de juiste verlofsaldi te tonen aan de medewerkers en te begrijpen hoe Bitcare omgaat met: De historische vervaldata van wettelijk ...
  • Hoe maak je het incassobestand aan?

   Bitcare kan je zelf factureren en een incassobestand genereren. Hieronder zie je de stappen die je moet doorlopen om het incasso bestand aan te maken. Stap 1 Ga naar het tabblad 'Financieel' binnen de organisatie. Stap 2 Klik op het kopje 'Incasso' ...
  • Bitcare: alles voor ouders

   In dit document vind je alle handige zaken met betrekking tot de introductie van Bitcare bij ouders. Je kunt deze teksten naar eigen wensen aanpassen. Na het doorlezen van dit document ben je helemaal klaar om de ouders optimaal te informeren en ...
  • Hoe download ik de app 'Bitcare voor ouders'?

   Ouders met een kind bij een kinderopvang die gebruik maakt van Bitcare, kunnen gratis gebruik maken van de Bitcare app voor Ouders. Deze app stelt ouders in staat om de activiteiten en ontwikkelingen van hun kind te volgen gedurende de hele ...
  • Hoe maak ik Facturen aan?

   Wanneer een van onze consultants langskomt voor de opstart wordt de facturatie uitgelegd. Indien je later hebt besloten om de facturatie via Bitcare te gaan doen kan je de facturatie aan de hand van onderstaande stappen zelfstandig instellen. Ook kan ...