Meer verlof voor partner bij geboorte baby (WIEG)

Meer verlof voor partner bij geboorte baby (WIEG)

Sinds 1 januari 2019 geldt dat medewerkers 1 week, eenmaal het aantal werkuren per week, geboorteverlof krijgen wanneer hun partner bevalt. Deze week mag direct worden opgenomen na de geboorte of gespreid over de eerste 4 weken na de geboorte van het kind. Tijdens deze 5 dagen heeft de werknemer recht op een volledige doorbetaling van het loon en normale opbouw van de vakantie-uren. 

Vanaf 1 juli 2020 is de WIEG uitgebreid. Partners mogen dan maximaal 5 weken, dus vijfmaal het aantal werkuren per week, opnemen als aanvullend geboorteverlof. Partners hebben hier pas recht op wanneer het kind na 1 juli 2020 geboren wordt. Het aanvullend geboorteverlof kan pas opgenomen worden na de eerste week geboorteverlof en binnen 6 maanden na de geboorte van het kind.
Het geboorteverlof met aanvullend geboorteverlof is totaal dus maximaal 6 weken. 

Tijdens het aanvullend geboorteverlof heeft de werknemer geen (wettelijk) recht op volledige doorbetaling van het loon. Wel heeft de werknemer recht op een UWV uitkering van 70 % van het dagloon. Tijdens het ontvangen van de uitkering voor aanvullend geboorteverlof blijft de werknemer aanspraak op vakantie verwerven, zoals tijdens ziekte (bron: Rijksoverheid).

Hoeveel recht heeft de medewerker op geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof?
De medewerker heeft voor het 'gewone' geboorteverlof recht op eenmaal het aantal werkuren per week na de bevalling van de partner. Het 'gewone' geboorteverlof mag direct in een keer worden opgenomen of gespreid over 4 weken.
Voorbeeld: Een medewerker werkt 32 uur in de week. Na de bevalling van de partner mag deze medewerker 32 uur aan geboorteverlof opnemen.

De medewerker heeft voor het aanvullende geboorteverlof recht op vijfmaal het aantal werkuren per week na de bevalling van de partner. Let op: dit geld voor medewerkers van wie het kind na 1 juli 2020 geboren is. Het aanvullend geboorteverlof mag direct achter elkaar worden opgenomen of gespreid over 6 maanden. Verlofweken die na deze 6 maanden niet zijn opgenomen komen te vervallen.
Voorbeeld: Een medewerker werkt 32 uur in de week. Nadat het 'gewone' geboorteverlof is opgenomen, mag de medewerker (32 x 5 =)  160 uur aan aanvullend geboorteverlof opnemen. 

Geboorteverlof in combinatie met ouderschapsverlof
Wanneer een medewerker ouderschapsverlof opneemt, wordt er nog steeds uitgegaan van het aantal uren welke in de arbeidsvoorwaarden / contract staan. 
Voorbeeld: Een medewerker heeft een contract van 40 uur per week en neem per week 16 uur ouderschapsverlof op, hierdoor werkt de medewerker 24 uur per week. Toch heeft deze medewerker recht op 40 uur geboorteverlof. 

Wanneer mag de medewerker aanvullend geboorteverlof opnemen?
Er zitten een aantal voorwaarden aan het aanvullend geboorteverlof. Deze zijn:
 1. De medewerker is in loondienst;
 2. De medewerker heeft het 'standaard' geboorteverlof van 1 keer de werkweek reeds opgenomen;
 3. Het kind is geboren op of na 1 juli 2020;
 4. De medewerker neemt dit verlof op binnen 6 maanden na de geboorte van het kind;
 5. De medewerker is de partner van de moeder van het kind als 1 van de volgende situaties geldt:
  1. De medewerker is getrouwd met de moeder van het kind.
  2. De medewerker is de geregistreerde partner van de moeder van het kind.
  3. De medewerker woont ongehuwd samen met de moeder van het kind en deelt alleen met haar de kosten voor de woning en voor het huishouden.
 6. De medewerker erkent het kind.
Om de verlofuren te registeren bij de medewerker kan er gebruik gemaakt worden van het Bijzonder Verlof. 

  • Related Articles

  • Hoe en waar stel ik de eventuele 'partner' in voor de maandelijkse aanlevering voor de Belastingdienst?

   Voor de maandelijkse aanlevering dien je een aantal gegevens verplicht aan te leveren bij de Belastingdienst. Als de betalende ouder (= contract ouder) een 'toeslag partner' heeft, dan moeten ook de gegevens van deze 'partner' aangeleverd worden. ...
  • Hoe voer ik onbetaald verlof in?

   Tijdens onbetaald verlof werkt de medewerker gedurende een langere periode niet of minder. Hierdoor ontvangt de medewerker dus ook geen of minder loon. Een voorbeeld van onbetaald verlof is een sabbatical, ouderschapsverlof of langdurig zorgverlof. ...
  • Informeren werknemer bij goedkeuring verlof

   In sommige gevallen kan het handig zijn dat naast de persoon die verlofaanvragen goedkeurt, er ook nog iemand anders geïnformeerd wordt wanneer er een aanvraag is goedgekeurd. Bijvoorbeeld  Een medewerker dient bijzonder verlof in, en het gaat om ...
  • Algemene instellingen: Verlof en Verzuim

   Behalve het reguliere verlof en verzuim kunnen medewerkers ook andere verlof- en verzuim aanvragen indienen. In het tabblad ‘Verlof en verzuim’ worden de verschillende soorten verlof en verzuim ingericht voor de organisatie.  Verlof Een belangrijk ...
  • Hoe kan ik (goedgekeurd) verlof herberekenen bij wijzigingen in de planning?

   Wanneer een medewerker meer of minder gaat werken, volgt er een wijziging van de planning. Echter het reeds aangevraagde verlof in de toekomst zal dan herberekend moeten worden. Het zou oneerlijk zijn dat wanneer een medewerker 40 verlofuren ...