Menu Organisatie

Menu OrganisatieOnder 'Start' vind je de organisatiegegevens. Dit weergeeft een verkort menu met de meest gebruikte functionaliteiten.Mocht je een menu item niet zien, dan kan dit komen door de rol die je hebt binnen de organisatie of door de modules waarvan je gebruikt maakt. 

Wanneer je de organisatie opent, door op de naam te klikken, vind je links het volledige organisatiemenu. Deze zal hieronder besproken worden. 

Dashboard
 1. Vandaag: Actuele informatie van vandaag.
 2. Medewerkers: Informatie over je medewerkers in de huidige maand.
 3. Salaris: Informatie over de loonkosten in de huidige maand. Deze kop zie je alleen wanneer je gebruik maakt van de salarismodule. 
Mensen
Iedereen die betrokken is bij je organisatie.
 1. Medewerkers: Alle betrokken personen bij jouw organisatie.
 2. Alle: alle personen die zijn ingevoerd; bijvoorbeeld familieleden van medewerkers.
Organisatie
Hoe is jouw organisatie opgebouwd?
 1. Diagram: welke medewerker aan welke manager gekoppeld is.
 2. Bedrijven: de verschillende juridische eenheden (B.V., Stichting, etc.) waaruit jouw organisatie is opgebouwd.
 3. Locaties: de verschillende locaties waar mensen werken. Dit is een van de dwarsdoorsneden die Bitcare maakt door je organisatie.
Nog te doen
Welke aanvragen staan er nog allemaal open? Vanuit deze schermen kunnen de aanvragen beoordeeld worden.
 1. Verzoeken: alle openstaande aanvragen die van invloed zijn op de planning; zoals verlof, overwerk en extra uren.
 2. Contracten: alle startende, vertrekkende en medewerkers die verlengd zijn in de huidige maand
 3. Ziek deze maand: wie was er ziek deze maand? Via dit scherm kun je ook eventueel een wachtdag of een gedeelte op het salaris inhouden, of de medewerker betermelden indien dit nog niet gebeurd is. 
 4. Declaraties: alle openstaande onkostendeclaraties, die je kunt goedkeuren of afwijzen
 5. Profielwijzigingen: wijzigingen van werknemers die je kunt bekijken, goedkeuren of afwijzen.
 6. WAB controle: hier worden alle (nieuwe) contracten getoond zodat je kunt controleren of ze aan de WAB-wetgeving voldoen. 
 7. Salaris: alles omtrent de uitbetaling van de betreffende maand wordt hier verzameld, overwerk uitbetalen, declaraties etc. Dit is het online mutatieformulier wanneer je de salarissen hebt uitbesteed aan Bitcare. 
 8. Documenten: Documenten die nog goedgekeurd moeten worden.
Verlof en Verzuim
Alles rond het verlof en verzuim van je medewerkers.
 1. Open verzoeken: alle openstaande aanvragen die van invloed zijn op de planning, zoals verlof, overwerk en extra uren.
 2. Ziek deze maand: wie was er ziek deze maand? Via dit scherm kun je ook eventueel een wachtdag of een gedeelte op het salaris inhouden, of de medewerker betermelden indien dit nog niet gebeurd is
 3. Verlofsaldo: alle verlofsaldi van de medewerkers.
 4. Verlofmutaties: hier kun je een aantal acties uitvoeren:
  1. Een collectieve vrije dag: alle medewerkers zijn vrij op deze dag(en) en in dit scherm kan je dit collectief instellen. Voorbeeld: de vrijdag na hemelvaart plan je in als collectieve vrije dag. 
  2. Verlofjaar afsluiten: Bitcare opent het verlofjaar voor je. Wil je toch wat doen met de openstaande verlofsaldi van het vorige jaar dan kan je met de functie 'Verlofjaar afsluiten' bijvoorbeeld uren verkopen of laten vervallen.
  3. Nieuw Verlofrecht: De medewerkers krijgen in het nieuwe jaar meer of minder verlofrechten. Voorbeeld: je besluit van 25 naar 26 verlofdagen in het jaar te gaan. 
Declaraties
Hier vind je alles rondom onkostendeclaraties.
 1. Open onkostendeclaraties: alle openstaande onkostendeclaraties die nog goedgekeurd moeten worden. 
 2. Heralloceren: hier kan je een grootboekrekening koppelen aan de onkostendeclaratie en eventueel de BTW aanpassen voordat dit doorgaat naar de financiële administratie.
 3. Afhandelen: hier kun je de declaraties klaarzetten voor uitbetaling. Dit kan of als directe uitbetaling, of via de loonstroken wanneer je de salarissen ook via Bitcare verwerkt. 
 4. Betalingen: hier kan je het betaalbestand downloaden om in te lezen in de bank.
Urenregistraties
Je hebt dit tabblad alleen als je de module Uren hebt. Je vind hier alles rond de projecten, de projectplanning en de urenregistraties die doorgestuurd zijn ter beoordeling door de medewerkers.
 1. Projecten: alle projecten die je hebt gedefinieerd.
 2. Planning: de projectplanning en hoe de medewerkers hierop gealloceerd zijn.
 3. Open urenregistraties: alle doorgestuurde urenverantwoordingen van de medewerkers.
Salaris
Je hebt deze tab alleen als je de module Salaris hebt. Hier vind je het hele salarisproces.
 1. Nog te doen: alle transacties die vanuit de HR processen komen en zijn goedgekeurd, zoals extra gewerkte uren die uitbetaald moeten worden en onkostendeclaraties.
 2. Mutaties: alle mutaties die in een bepaalde maand verloond worden. Hier kun je extra mutaties toevoegen.
 3. Loonstroken: je kunt zowel concepten als definitieve stroken publiceren. Bij definitief worden de stroken ook zichtbaar bij de medewerker.
 4. Betalingen: hier maak je het betaalbestand aan. 
 5. WKR: hier kun je vergoedingen op Belast of Onbelast zetten en zie je hoeveel vrije ruimte je nog hebt.
 6. Loonaangifte: hier maak je de loonaangifte. Nadat je deze hebt aangemaakt kan je deze versturen. Na een controle sturen wij deze dan door naar de Belastingdienst.
 7. Journaalposten: de salarisjournaalposten per maand. Deze kan je op verschillende manieren groeperen; totaal, per afdeling of per medewerker.
 8. Acties: de functie ''Openen loonjaar''. Via een wizard worden de salarissen voor een volgend loonjaar klaargezet.

Bedrijfsmiddelen
Op deze tab zie je alle bedrijfsmiddelen die aanwezig zijn binnen je organisatie. Daarnaast vind je terug aan wie deze middelen toegewezen zijn.

Kosten
Op deze tab kan je een export maken van de kosten die geregistreerd zijn. Met deze informatie kun je het budget van volgend jaar aanmaken.
 1. Rapport: hier kun je op basis van selecties de kosten per bedrijf, afdeling of medewerker draaien.
 2. Kosten: hier kun je additionele kosten opnemen die niet zijn ingevoerd in Bitcare.
 3. Werknemer: hier kun je per medewerker de kosten per jaar draaien.
Planning
Op deze tab zie je waar je medewerkers zijn ingepland. Ook kun je hier eventueel verlof toekennen, diensten inkorten, mensen extra plannen en verlof beoordelen.
 1. Dag: Hier zie je de planning binnen je organisatie per dag
 2. Week: Hier zie je de planning binnen je organisatie per week
 3. Maand: Hier zie je de planning binnen je organisatie per maand
 4. Afhandelen: Hier kun je de extra gewerkte uren van de medewerker afhandelen. De extra uren kunnen uitbetaald worden, in Tijd voor Tijd worden omgezet, naar een plus/min saldo worden omgezet of komen te vervallen.

In- en uit dienst
Op deze tab kun je zien welke in dienst taken nog dienen te worden uitgevoerd en zie je de medewerkers waarvan binnen 60 dagen het contract afloopt.

Foto's
Hier kun je je logo uploaden en vervolgens als profielfoto van de organisatie toevoegen. 

Berichten
Vanuit hier kun je eenvoudig en snel berichten delen met al je medewerkers. Deze berichten ontvangen de medewerkers via een push-notificatie op de Medewerker App.

Documenten
Hier vind je alle documenten terug die voor je organisatie gegenereerd zijn. Ook kun je hier documenten toevoegen.
Vanuit hier kun je documenten delen met alle medewerkers. Lees hier hoe je dit kunt doen: In een keer een organisatiedocument delen.


Rapporten
Hier vind je rapportages over jouw medewerkers. De meeste rapporten hebben als standaard selectie Afdeling, Bedrijf, Locatie, Medewerker en een datum traject.

Import/Export
Hier vind je de import en export mogelijkheden met andere bedrijven. Hier kun je bijvoorbeeld de loonjournaalposten exporteren, zodat deze in de boekhouding geïmporteerd kunnen worden.

Autorisatie
Hier geef je rollen aan medewerkers die meer moeten kunnen binnen Bitcare.
Meer informatie over het rollen- en rechtenmodel vind je in de volgende helpfile: 
rollen en rechten