Minimale en maximale dagprijs instellen

Minimale en maximale dagprijs instellen voor IKT kinderen

Wanneer je een ander minimaal of maximaal tarief hanteert dan Kind en Gezin, dan kun je dit als volgt instellen:


Stap 1
Klik linksboven op 'Start' en vervolgens op de knop 'Instellingen'.

Stap 2
Klik op de desbetreffende locatie.

Stap 3
Klik op 'Prijzen'.

Stap 4
Hier kun je het minimale en/of maximale tarief wijzigen.
Let op: controleer ook of het 'Boete bedrag (bovenop de dagprijs)' en 'maximale bedrag voor verlof' (rechtsonder) goed zijn ingevuld. 
Stap 5
Klik op 'Bewaar'
  • Related Articles

  • Aanmaken van een minimale dagprijs (bv. prijs voor een halve dag)

   Binnen de kinderopvang worden veel verschillende prijsmodellen aangeboden aan de ouders. Het is binnen Bitcare ook mogelijk om een aparte prijs te koppelen wanneer het kind onder een minimaal aantal uur zit. Dit is alleen in te stellen wanneer een ...
  • 2021 komt eraan: 6 tips voor correcte kindadministratie (België)

   We informeren je graag over een aantal administratieve zaken die gaan spelen aan het einde van dit jaar en bij het begin van 2021. We raden je aan om alle punten goed door te nemen en actie te ondernemen bij de zaken die voor jouw kinderopvang van ...
  • Bijwerken kindcode en tarief voor IKT kinderen

   Een kindcode en tarief van een IKT kind kunnen veranderen. Bijvoorbeeld bij een jaarovergang, waarbij ouders begin december een nieuw attest krijgen van Kind & Gezin, met daarbij de geïndexeerde kindcodes en tarieven voor het nieuwe jaar. Zorg ervoor ...
  • IKT-mix binnen Bitcare

   Vanaf 2020 kan je als organisator werken met het systeem van IKT-mix. Onder ‘IKT-mix’ verstaan we het aanbieden van plaatsen aan inkomenstarief én plaatsen met vrije prijs binnen één en dezelfde locatie. Onderstaand vind je een voorbeeld van hoe deze ...
  • Hoe werkt de verlofopbouw bij min/max contracten?

   De verlofopbouw bij mensen met een min/max contract werkt vaak anders dan bij mensen met een vast contract. Bij mensen met een vast contract wordt de verlofopbouw berekend aan de hand van de FTE en het aantal maanden dat de werknemer werkzaam is tot ...