Minimale en maximale dagprijs instellen voor IKT kinderen

Minimale en maximale dagprijs instellen voor IKT kinderen

Wanneer je een ander minimaal of maximaal tarief hanteert dan Kind en Gezin, dan kun je dit als volgt instellen:


Stap 1
Klik linksboven op 'Start' en vervolgens op de knop 'Instellingen'.

Stap 2
Klik op de desbetreffende locatie.

Stap 3
Klik op 'Prijzen'.

Stap 4
Hier kun je het minimale en/of maximale tarief wijzigen.
Let op: controleer ook of het 'Boete bedrag (bovenop de dagprijs)' en 'maximale bedrag voor verlof' (rechtsonder) goed zijn ingevuld. 
Stap 5
Klik op 'Bewaar'