Nieuwe CAO Kinderopvang 2020

Nieuwe CAO Kinderopvang 2020

Huidige situatie rondom de nieuwe CAO Kinderopvang
Door alle communicatie vanuit de vakbonden lijkt het alsof de nieuwe CAO op 1 juli 2020 al in werking treedt. De CAO is echter nog steeds niet algemeen verbindend verklaard. Via deze link kun je dit proces volgen. We zullen daarom bij Bitcare de nieuwe CAO pas gaan toepassen, zodra deze algemeen verbindend is verklaard. Dit doen we kosteloos.

Wat betekent deze situatie voor het salaris van juli?
Als er een algemeen verbindendverklaring komt, dan proberen we bij zoveel mogelijk klanten al de nieuwe CAO toe te passen in juli. 

Echter, vindt de algemeen verbindendverklaring pas laat plaats, dan voeren we de betalingen in twee delen uit. Dit heeft onder andere te maken met de hoeveelheid wijzigingen die doorgevoerd moeten worden zodra de nieuwe CAO in werking treedt. Maar ook met de vakanties en ongelukkig vallende betaaldata.
 1. Deel 1: In de eerste betaling passen we de huidige CAO toe. 
 2. Deel 2: Als de nieuwe CAO algemeen verbindend wordt verklaard, dan doen we een tweede betaling. Het zal dan gaan om een kleinere nabetaling waarmee het salaris              conform de nieuwe CAO wordt rechtgetrokken.
Nieuwe CAO toepassen zonder algemeen verbindendverklaring?
Wil je de CAO, ondanks dat deze nog niet algemeen verbindend is verklaard, nu al toepassen? Dan kun je dit doorgeven aan salaris@bitcare.com.

Let wel op, als de CAO toch niet algemeen verbindend wordt verklaard, dan worden de wijzigingen in de salarisadministratie niet teruggedraaid. 

Welke actie kunnen jullie vanuit de kinderopvang ondernemen?
Het is belangrijk dat jullie het personeel inlichten dat:
 1. de nieuwe CAO nog steeds niet geldt
 2. als de nieuwe CAO verbindend is verklaard, het tijd kost om deze toe te passen vanwege het grote aantal wijzigingen.
Wat verandert er in de nieuwe CAO Kinderopvang?
 Hieronder vind je de belangrijkste wijzigingen in de CAO die waarschijnlijk gaan gelden :
 1. Per 1 juli 2020 stijgen de salarissen met 3,36% (inclusief het vervallen van het vitaliteitsbudget).
 2. Per 1 januari 2021 gaan de loonschalen met €12 bruto omhoog.
 3. Het vitaliteitsbudget (0,4%) komt te vervallen.
 4. Er komt een eindejaarsuitkering van 2%, berekend over het loon januari t/m december. Als de medewerker uit dienst gaat dan wordt deze uitkering naar rato uitgekeerd.
 5. Er komt een eenmalige toeslag van 3% die moet worden uitgekeerd over het salaris van 1 januari tot en met 30 juni. Deze uitkering telt mee in de grondslag van het                      vakantiegeld en van de eindejaarsuitkering.
 6. De eenmalige toeslag moet aan iedereen worden betaald, ook aan mensen uit dienst. Over mensen uit dienst en eindejaarsuitkering zegt de CAO niets. Wij gaan deze eindejaarsuitkering vooralsnog niet betalen aan hen. We gaan dit alleen doen als de CAO dit later voorschrijft.
 7. Stagiaires van MBO 3 niveau en hoger hebben het recht op een minimale stagevergoeding van 40 euro per maand per dag die ze per week werken. Dit loopt op tot 160        euro per maand. Loopt iemand 1 dag in de week stage, dan krijgt zij/hij € 40 per maand, bij 2 dagen in de week €80 en zo verder. Wij gaan er voorlopig vanuit dat dit per 1 juli gaat gelden.
 8. De medewerker heeft het recht om zijn vakbondsbijdrage fiscaal te verrekenen via het salaris. Dit gaat ten koste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling.
 9. De huidige vergoeding ziektekosten van 8 euro voor schaal 1-6 blijft bestaan.
 10. Als de medewerker een bewijs van aanvullende ziektekosten inlevert, dan heeft zij/hij recht op een aanvullende vergoeding van 8 euro. De medewerker moet dit zelf aanvragen.
 11. Min-Max contracten: het verschil tussen min en max mag niet meer dan 13,85 uur per week zijn.
  • Related Articles

  • CAO 1 juli 2018 - Twee keer een loonsverhoging

   Alle medewerkers in de kinderopvang krijgen op 1 juli 2018 een loonsverhoging van 2.25%. Als kinderdagverblijf moet je houden aan deze nieuwe afspraak.  Hoe verwerk ik dit in Bitcare?  Stap 1 Maak een overzicht van de huidige salarissen van juli 2018 ...
  • CAO 1 juli 2018 - Toelichting op 4 belangrijke afspraken en de PAWW

   Op 1 juli 2018 zijn de nieuwe CAO afspraken ingegaan voor de kinderopvang. Je dient zich als werkgever in de kinderopvang te houden aan deze nieuwe afspraken. In deze helpfile lichten wij 4 belangrijke afspraken toe. Ook informeren wij jou over de ...
  • CAO 1 juli 2018 - Eenmalige uitkering kinderopvang hoe bereken ik deze?

   In juli dien je elke medewerker in de kinderopvang een eenmalige bruto uitkering uit te betalen, van 185 euro naar rato van het dienstverband. Dit lijkt heel makkelijk, maar wat te doen bij oproepkrachten (0-urencontracten) en min-maxers die ...
  • CAO 1 juli 2018 - De PAWW

   In het nieuwe CAO akkoord voor de kinderopvang is bekend gemaakt dat naar alle verwachting de PAWW rond de zomer zal starten voor alle medewerkers in de kinderopvang. Echter is er nog geen definitieve datum bekend wanneer de PAWW zal starten. Wat is ...
  • CAO 1 juli - Flexibele inzet van medewerkers

   Het nieuwe CAO akkoord schrijft voor hoe veel dagen de medewerkers extra inzetbaar mogen zijn. Het is niet meer mogelijk om je vaste medewerkers vrij in te plannen. Dit geldt dus niet voor 0-urencontracten (oproepkrachten) en min-maxcontracten. Je ...