Op welke manieren kan ik het verlof instellen per medewerker?

Op welke manieren kan ik het verlof instellen per medewerker?

Je kunt het verlof op de verschillende manieren instellen per medewerker. 

Er zijn twee manieren waarop de opbouw kan worden ingesteld:

 1. Opbouw volgens organisatie: Er wordt naar het verlofrecht gekeken zoals je dit ingesteld hebt in de instellingen van de organisatie. 
 2. Opbouw volgens individuele afspraken: Indien een medewerker een afwijkend recht heeft t.o.v. de organisatie kan je het afwijkende (voltijd rechten) invullen.
Je dient in alle gevallen het voltijdsrecht in te vullen. Wij vermenigvuldigen dit met de FTE van de medewerker.
Voorbeeld: Als een medewerker 210 uren volftijdsrecht heeft, en hij heeft een FTE van 0.5, dan zal er voor de medewerker in het jaar 105 uur worden opgebouwd.

De verlofopbouw kan op basis van twee methodes bepaald worden:
 1. Contract: er wordt naar de FTE van de medewerker gekeken zoals dit bij het component salaris is ingevoerd.
  Deze methode gebruik je als je medewerker een vast aantal uren per maand werkt (bijvoorbeeld wanneer je medewerker een contract heeft van 36 uur per week).
 2. Gewerkte uren; op basis van de salarisberekening (afgehandelde uren) wordt de FTE bepaald en toegepast. Deze methode gebruik je als je medewerker op basis van het aantal gewerkte uren verlof krijgt toegekend. Dit is het geval bij oproepkrachten (nuluurders), min-max contracten en flexkrachten. 
Om deze instellingen per medewerken aan te passen gaat je naar:

Stap 1
De hoofdpagina van je organisatie. Dit doe je door op de organisatienaam te klikken.

Stap 2
Vervolgens klik je op 'Verlof en Verzuim' in het linker menu.

Stap 3
Klik in 'Verlof en verzuim' op het tabblad 'Verlofsaldo'.

Stap 4
Om de opbouw voor de medewerker te veranderen klik je op .

Stap 5
Vervolgens krijg je dit scherm te zien (zie hieronder) waar je verschillende afspraken m.b.t. verlof per medewerker kunt aanpassen.

Als je kiest voor 'Opbouw volgens organisatie', gaat het verlof opbouw af op wat je in de algemene instellingen onder 'Verlof en Verzuim' hebt aangegeven als voltijd recht. Bij 'Individuele afspraken' kun je zelf het totaal aantal voltijd recht invullen voor de medewerker.

Voorbeeld: Wanneer iemand een vast contract heeft, wordt zijn verlof berekent op basis van zijn contract. Naast 'Methode' moet je dan 'Contract' selecteren. In dit geval wordt enkel over de contract uren verlof opgebouwd. Over elk extra gewerkt uur wordt dus geen verlof opgebouwd.
Verder kun je een 'begin saldo' invullen. Dit is het resterende saldo van vorig jaar. Overige verlofmutaties kun je toevoegen onder 'Andere correcties'.
  • Related Articles

  • Hoe stel ik feestdagen verlof in?

   Indien je gebruik maakt van verlof opbouw (en opname) tijdens feestdagen kan je dit als volgt instellen. Stap 1 Log in op app.bitcare.com of als je al ingelogd bent klik je op 'Start'. Stap 2 Klik op de startpagina op 'Instellingen'.  Stap 3 Klik ...
  • Hoe wordt de verlof- en ATV-opbouw berekend?

   Het verlof van medewerkers wordt in Bitcare per kalenderjaar berekend Wanneer het contract van een medewerker niet over een volledig kalenderjaar loopt, wordt de verlofopbouw berekend op basis van het aantal werkzame maanden binnen het betreffende ...
  • Hoe kan ik extra verlof toekennen aan medewerkers op basis van leeftijd?

   Afhankelijk van het CAO of arbeidsvoorwaarden kan er bepaald zijn dat medewerkers vanaf een bepaalde leeftijd extra verlof opbouwen. Je kunt deze opbouw op basis van leeftijd instellingen in de verlofinstellingen van je organisatie. Dit gaat als ...
  • Hoe werkt de verlofopbouw bij jaaruren contracten?

   Medewerkers met een jaaruren contract spreken in het contract een aantal uur af dat er over een bepaalde periode gewerkt dient te worden. Dit aantal uren wordt omgerekend naar een vast uren per week. Zodat de medewerker per maand een vast bedrag ...
  • Hoe kan ik extra verlof toekennen aan medewerkers op basis van dienstjaren?

   Het verlof van medewerkers wordt in Bitcare berekend volgens de opbouw die is ingesteld in de organisatie of volgens individuele afspraken. Wanneer je bij een medewerker kiest voor verlofopbouw 'Volgens de organisatie', worden de gegevens gebruikt ...