Op welke manieren kan ik het verlof instellen per medewerker - Bitcare

Op welke manieren kan ik het verlof instellen per medewerker (vaste uren)?

Je kan het verlof op de verschillende manieren instellen per medewerker. Dit hangt af van de opbouw en van het type contract. In deze helpfile zal het vaste contract behandeld worden. 

Op zoek naar hoe je verlof kunt instellen voor de andere type contracten? Lees dan hier verder: 
 1. Hoe werkt de verlofopbouw bij een jaarurencontract?
 2. Hoe werkt de verlofopbouw bij een nul-urencontract?
 3. Hoe werkt de verlofopbouw bij een min-max contract?


Verlofopbouw instellen voor een vaste-uurder
Er zijn twee manieren waarop de verlofopbouw kan worden ingesteld:
 1. Opbouw volgens organisatie: Er wordt naar het verlofrecht gekeken zoals je dit ingesteld hebt in de instellingen van de organisatie. 
 2. Opbouw volgens individuele afspraken: Indien een medewerker een afwijkend recht heeft t.o.v. de organisatie kan je het afwijkende (voltijdrechten) invullen.
Je dient in alle gevallen het voltijdsrecht in te vullen. Bitcare vermenigvuldigt dit met de fte van de medewerker.
Voorbeeld: Als een medewerker 210 uren voltijdsrecht heeft, en deze heeft een fte van 0.5, dan zal er voor de medewerker in het jaar 105 uur worden opgebouwd.

De verlofopbouw kan op basis van twee methodes bepaald worden:
 1. Contract: er wordt naar het fte van de medewerker gekeken zoals dit bij het component salaris is ingevoerd.
  Deze methode gebruik je als jouw medewerker een vast aantal uren per maand werkt.
 2. Gewerkte uren: op basis van de salarisberekening wordt de fte bepaald en toegepast. Deze methode gebruik je als jouw medewerker op basis van het aantal gewerkte uren verlof krijgt toegekend. (In het geval van jaaruren-, min-max-, of nulurencontracten)
Deze instellingen kun je op twee manieren aanpassen:
 1. In de arbeidsrelatie van de medewerker, met het potloodje achter de verlofafspraak
 2. Per medewerker op organisatieniveau
De laatste optie zal hieronder besproken worden. 

Aanpassen per medewerker op organisatieniveau

Stap 1
Ga via Start naar Verlof en Verzuim. 

Stap 2
Ga naar het tabblad 'Verlofsaldo'.

Stap 3
Om de opbouw voor de medewerker aan te passen, klik je op het potlood, achter de betreffende medewerker. Stap 5 
Vervolgens krijg je een scherm te zien waar je verschillende afspraken m.b.t. verlof per medewerker kunt aanpassen.

 1. Opbouw: 
  Als je kies voor 'Opbouw volgens organisatie', gaat de verlofopbouw af op wat je in de algemene instellingen onder 'Verlof en Verzuim' hebt aangegeven als voltijd recht.
  Bij 'Opbouw volgens Individuele afspraken' kun je zelf het totaal voltijd verlofrecht invullen voor de medewerker.
 2. Methode: Hierin geef je aan of de werknemer verlof krijgt a.d.h.v. het contract of a.d.h.v. het aantal gewerkte uren.
 3. Voltijd rechten: Dit is het voltijd verlofrecht per jaar. (Het recht wat de medewerker krijgt als hij/zij een FTE van 1 zou hebben en het hele jaar werkt).
 4. Beginsaldo: Het resterende saldo van vorig jaar dat meegenomen is naar het huidige jaar.
 5. Correctie op beginsaldo: Overige aanpassingen in het verlofsaldo.
Voorbeeld: Wanneer een medewerker een vast contract heeft, wordt het verlof berekent op basis van het contract. Naast 'Methode' selecteer je dan 'Contract'. 


  • Related Articles

  • Rapport: Wettelijk en bovenwettelijk verlof per medewerker

   Het rapport 'Wettelijk en bovenwettelijk verlof per medewerker' geeft je direct inzicht in de openstaande verlofpotjes van de medewerkers en of er verlof mag komen te vervallen omdat de vervaldatum nadert of al gepasseerd is.  Let op: Wijs de ...
  • Hoe wordt verlof op basis van gewerkte uren berekend?

   In Bitcare kan je het verlof op verschillende manieren instellen. Wanneer je een medewerker hebt met een flexibel contract dan kan je Bitcare zo instellen dat het verlof ook flexibel wordt opgebouwd. Het verlof stel je dan in op basis van "Gewerkte ...
  • Hoe voeg ik verlofrecht toe aan een medewerker?

   Medewerkers met een verlofafspraak bouwen verlof op. Met uitzondering van stagiaires en DGA's hebben alle medewerkers recht op verlofopbouw, dus ook oproepkrachten. In het laatste geval wordt dit vaak direct uitbetaald (lees hier verder). Het kan ...
  • De 6 meest gestelde vragen over verlof en verzuim

   Alles weten over verlof en verzuim in Bitcare? Lees hieronder de top 6 meest gestelde vragen. 1. Klopt de verlofopbouw wel? De verlofopbouw moet simpelweg kloppen. Is deze te hoog, te laag, of zelfs nul? Lees dan in onze helpfile hoe je kan ...
  • De verlofopbouw van een medewerker klopt niet.

   Het is een van de zaken die enorm belangrijk is voor de medewerker: het verlofsaldo. Ze weten altijd precies waar ze recht op hebben, en zodra deze niet klopt dan zul je het altijd te horen krijgen. In deze helpfile zullen verschillende controles ...