Rapport: 'Bezetting Percentage'

Rapport: 'Bezetting Percentage'

In het rapport ‘Bezetting Percentage’ zie je in één oogopslag wat de geplande en gerealiseerde bezetting is.

Geplande bezetting
 1. Deze is handig aangezien de meeste kinderdagverblijven factureren op basis van de geplande uren (vast maandbedrag). Je kunt hier zien op welke dagen je bijna vol zit op basis van de planning. 
 2. Welke dagen slecht bezet worden. Hier kan je actie op ondernemen en op sturen. 
 3. Welke dagen je overbezet bent.
 4. Deze is voor de meeste opvangorganisaties het belangrijkst omdat er gefactureerd wordt op basis van de geplande bezetting.
Gerealiseerde planning
Deze laat de in- en uit-geklokte uren zien. Zo kun je gemakkelijk zien of de verkochte (geplande) uren ook echt daadwerkelijk gerealiseerd zijn. 

Geplande bezetting versus Gerealiseerde planning
 1. Geeft inzicht in bepaalde patronen. Wanneer bijvoorbeeld je geplande bezetting veel hoger is dan de gerealiseerde bezetting, dan zou je misschien wel meer kinderen op hebben kunnen vangen op die dagen.
 2. Bijvoorbeeld een hogere realisatie bezetting ten opzichte van de geplande bezetting geeft aan dat er extra kinderen geweest zijn of dat deze kinderen langer gebleven zijn. Echter zou dit dan ook in de planning geregistreerd moeten worden in verband met de GGD.


Rapport: 'Bezetting Percentage'

Stap 1
Log in op app.bitcare.com of als je al ingelogd bent klik je op 'Start'.

Stap 2
Ga naar 'Rapporten' en klik bij het tabblad 'Management' op 'Bezetting Percentage'.

Stap 3
Selecteer de juiste locatie, groep en maand.

Stap 4
Klik op 'Verversen' en het rapport verschijnt in je beeld. Aan het einde van de kolommen vind je de totalen per maand.In het rapport zie je de datum en dagen van de maand.
 1. Capaciteit = aantal kindplaatsen voor de locatie x aantal uur dat de locatie open is. In bovenstaand voorbeeld gaat het om 12 kindplaatsen en 10 uur per dag open. Er kan per dag in totaal max. 120 uur verkocht worden.
 2. Gepland = het aantal uur dat je verkocht hebt
 3. Gepland = in- en uitgeklokte uren 
 4. Percentage = gepland / capaciteit x 100%

  • Related Articles

  • Wat geven de Kinderopvang Rapporten weer?

   Er zijn 7 categorieën Kinderopvang Rapporten te vinden wanneer je via het startscherm op 'Rapporten' klikt.  Management Kind gegevens Ouder gegevens Planning Realisaties Prijzen Financieel Contracten - Actieve kinderen: een lijst per locatie/groep ...
  • Rapport: 'Digitale handtekeningen'

   In dit rapport krijg je een overzicht van de contracten of andere documenten die nog digitaal ondertekend moeten worden. Middels de statussen in dit rapport heb je altijd direct inzicht in de verzonden documenten naar de ouders. De status van het ...
  • Mentor toewijzen aan een kind en mentor rapportages

   Volgens de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) is het verplicht om een mentor toe te wijzen aan een kind. De mentor volgt de ontwikkeling van een kind. In dit stuk wordt uitgelegd hoe je de mentor vast kunt leggen in Bitcare. Let op: de ...
  • Planning rapport: 'Weekplanning met start- en eindtijden' (ook voor de GGD)

   In het rapport weekplanning wordt de planning van de kinderen weergegeven met de start- en eindtijden. Deze komen over met de planningsbalkjes uit het tabblad 'Planning'. Handig als je bijvoorbeeld de planning moet doorsturen naar de GGD. Planning ...
  • Rapport: 'E-mailadressen van de ouders'

   Veel kinderdagverblijven sturen e-mails naar de ouders/verzorgers van een kind. Om het mailen van de ouders/verzorgers eenvoudiger te maken hebben wij een rapport waarin de e-mailadressen worden weergegeven.  Indien je slechts een bepaald deel van de ...