Rapporten: 'Verschil per dag - Geplande uren tegen realisatie' en 'Verschil per maand - Geplande uren tegen realisatie'

Rapporten: 'Verschil per dag - Geplande uren tegen realisatie' en 'Verschil per maand - Geplande uren tegen realisatie'

In de rapporten 'Verschil per dag - Geplande uren tegen realisatie' en 'Verschil per maand - Geplande uren tegen realisatie' kun je bekijken hoeveel geplande en gerealiseerde uren een kind heeft gehad gedurende een bepaalde periode. Zo kan je bekijken hoeveel uur een kind wel op de planning stond maar in werkelijkheid niet is geweest. Dit rapport kijkt naar de planning van het kind en naar de in- en uit-geklokte tijden van de tijdsregistratie. Dit kan per dag of per maand bekeken worden. 


Rapporten: 'Verschil per dag - Geplande uren tegen realisatie' en 'Verschil per maand - Geplande uren tegen realisatie'

Stap 1
Log in op app.bitcare.com of als je al ingelogd bent klik je op 'Start'.

Stap 2
Op de startpagina klik je op 'Rapporten'.

Stap 3
Klik vervolgens onder het kopje 'Realisaties' op het rapport:
 1. 'Verschil per dag - Geplande uren tegen realisatie'
 2. Of 'Verschil per maand - Geplande uren tegen realisatie'


Stap 4
Selecteer de locatie en de periode waarover je het rapport wilt genereren. Klik op 'Verversen' en het rapport wordt aangemaakt.
  • Related Articles

  • Wat geven de Kinderopvang Rapporten weer?

   Er zijn 7 categorieën Kinderopvang Rapporten te vinden wanneer je via het startscherm op 'Rapporten' klikt.  Management Kind gegevens Ouder gegevens Planning Realisaties Prijzen Financieel Contracten - Actieve kinderen: een lijst per locatie/groep ...
  • Rapport: 'Bezetting Percentage'

   In het rapport ‘Bezetting Percentage’ zie je in één oogopslag wat de geplande en gerealiseerde bezetting is. Geplande bezetting Deze is handig aangezien de meeste kinderdagverblijven factureren op basis van de geplande uren (vast maandbedrag). Je ...
  • Rapport 'Week maaltijden planning'

   In de kinderopvang wordt veel gebruikt gemaakt van een aparte planning voor de maaltijden. Dit rapport laat zien hoeveel kinderen uit een bepaalde leeftijdcategorie er gepland zijn en welke maaltijd ze hebben. Hierdoor kunnen er gemakkelijk ...
  • Financieel controle rapport: 'Factuur - controlelijst'

   Let op: je kunt dit rapport alleen gebruiken indien je een vast maandbedrag een maand vooruit factureert en achteraf de extra uren van een maand terug.  Voor klanten die vooruit een maandbedrag factureren (bijvoorbeeld maart) en achteraf de ...
  • Rapporten: 'School ophaallijst per dag of week' (BSO)

   Het is mogelijk om een ophaallijst per school te genereren met Bitcare. Zeer handig om per week te zien hoe laat de BSO kinderen opgehaald dienen te worden en op welke school. Deze ophaallijst vind je bij 'Rapporten' onder het kopje 'Planning.  ...