Subsidie regeling vastleggen bij een kind

Subsidie regeling vastleggen bij een kind

Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat er voor sommige kinderen een subsidieregeling wordt getroffen, met name voor peuterspeelzalen. Bijvoorbeeld voor VVE kinderen, waarbij de gemeente een deel van de kosten voor haar rekening neemt. Hierover krijgen ouders geen kinderopvang toeslag. Het prijsartikel 'subsidie' wordt daarom ook in mindering gebracht op de jaaropgaven. Deze subsidie kan nu vastgelegd worden bij het kind en er kan meteen een factuur aangemaakt worden voor de desbetreffende instantie. Volg de volgende stappen om een subsidie regeling vast te leggen:


1. Maak het account (=instantie) aan

Stap 1
Log in op app.bitcare.com of als je al ingelogd bent klik je op 'Start'.

Stap 2
Klik op de startpagina op 'Kinderen'

Stap 3
Klik boven in het tabblad op 'Accounts' en daarna op het '+' om een nieuw account aan te maken. Stap 4
Vervolgens vul je de gegevens van het account in.


2. Stel de subsidie in bij het kind

Stap 1
Navigeer naar het desbetreffende kind en klik op het tabblad 'Contracten'.

Stap 2
Klik op het kopje 'Prijzen'. 

Stap 4
Klik op het '+' om een nieuwe prijs toe te voegen.

Stap 5
Kies voor een 'Subsidie' en klik op 'Volgende'.
       
Stap 6
Vul het scherm vervolgens in en let op de volgende punten:
  1. Selecteer de juiste datum.
  2. Een 'Geplande' prijs voor de subsidie wordt in de facturatie meegenomen bij de 'Planning', terwijl een 'Gerealiseerde' prijs voor de subsidie in de facturatie meegenomen wordt bij de 'Gerealiseerd (extras) + Extra planning'.
  3. Vul de uren en uurprijs in. (In Belgie hoef je enkel het bedrag in te vullen)
  4. Door 'Factuur' aan te vinken, zal er bij het aanmaken van de facturen automatisch een factuur voor dit account aangemaakt worden van bijvoorbeeld 145,92 euro. Dit bedrag wordt ook meteen van de factuur afgetrokken die naar de ouder gaat.
  5. Let op: deze facturen kunnen worden gemaild naar het account, zodra er een mailadres staat bij het account.


Het subsidiebedrag wordt vervolgens van de factuur afgetrokken voor de ouders.