Tabblad declaraties, wat kan ik hier doen?

Tabblad declaraties, wat kan ik hier doen?


Het tabblad declaraties laat zien welke declaraties nog de status open hebben en welke declaraties zijn goedgekeurd voor uitbetalen.

1. Open verzoeken


Onder 'Open verzoeken' worden alle declaraties getoond welke nog niet zijn goedgekeurd. Deze declaraties dienen eerst te worden goedgekeurd, alvorens ze zullen worden uitbetaald. Je dient de declaraties goed te keuren indien ze deze periode moeten worden uitbetaald of afkeuren indien de declaraties niet juist zijn. Indien de declaraties nog niet mogen worden uitbetaald, kun je deze in de status 'Open' laten staan, dan zullen ze volgende maand weer verschijnen onder 'Open verzoeken' totdat je ze hebt afgehandeld. 

2. Door u te betalen 


Onder 'Door u te betalen' staan de declaraties welke al zijn goedgekeurd. Deze declaraties worden betaald in deze salarisronde. Indien dit niet juist is, kun je de declaraties alsnog afkeuren. Klik hiervoor op de naam van de medewerker en navigeer naar het tabblad 'Declaraties'. Open de declaratie en klik op 'Heropen'. 

Indien je het declaratie overzicht hebt gecontroleerd en de status akkoord is, klik je op 'Bewaar'. 


  • Related Articles

  • Tabblad wijzigingen, wat kan ik hier doen?

   In het tabblad 'Wijzigingen' kun je eenmalige mutaties invullen per medewerker, welke de Full Service salaris administrateur voor je zal verwerken. Het gaat dus om mutaties welke je nog niet zelf hebt verwerkt in de arbeidsrelatie(s) van de ...
  • Tabblad contracten, wat kan ik hier doen?

   In het tabblad contracten word je geholpen in de controle van alle in-, door- en uitstroom binnen het bedrijf. Bitcare toont hier: De nieuwe medewerkers in dienst; De medewerkers die uit dienst gaan; De medewerkers die een contractverlengingen hebben ...
  • Tabblad mutaties: wat kan ik hier doen?

   In het tabblad 'Mutaties' wordt een opsomming gegeven van de wijzigingen die al zijn toegevoegd in de arbeidsrelaties van de medewerkers. Let op: de wijzigingen die je hebt doorgegeven in het tabblad 'Wijzigingen' staan hier nog niet vermeld. Deze ...
  • Tabblad planning, wat kan ik hier doen?

   In het tabblad 'Planning' zie je alle planningsverzoeken die nog open staan en de verzoeken die al zijn goedgekeurd.   1. Open verzoeken Onder 'Open verzoeken' zie je alle verzoeken welke nog niet zijn goedgekeurd. Deze zullen dus niet worden ...
  • Tabblad met overzicht, wat kan ik hier doen?

   In dit laatste tabblad, het tabblad met een vinkje, wordt een samenvatting gegeven van alle mutaties van deze loonperiode. Hier controleer je of het mutatie formulier compleet is.  Overzicht Onder het 'Overzicht' worden de contracten, planningen, ...