Tip: Handige rapporten voor iedere kinderopvang

Tip: Handige rapporten voor iedere kinderopvang

Je kunt binnen Bitcare veel verschillende rapport raadplegen. En wij begrijpen dat je het te druk hebt om alle rapporten te bekijken. Vandaar dat wij vandaag een aantal handige rapporten met je willen delen. Zo weet je direct welk rapport jij kunt gebruiken zonder hier zelf naar te hoeven zoeken.

Rapport mentors en rapport mentees
Zijn alle kinderen bij jou al gekoppeld aan een mentor? De IKK wetgeving van 2018 stelt dit verplicht. De mentor kun je binnen Bitcare koppelen als relatie. In het rapport ‘Mentoren’ zie je een lijst van alle actieve medewerkers en de mentees. Het rapport ‘Mentees’ laat een lijst van alle kinderen en de gekoppelde mentor zien. Hiermee heb je direct inzichtelijk aan welk kind je nog een mentor moet koppelen.
Lees verder..

Rapport actieve kinderen - geen foto’s
In 2018 hebben we allemaal extra aandacht besteed aan de privacy wetgeving. Onderdeel van de privacy is het maken van foto’s. Het rapport ‘Actieve kinderen - geen foto’s’ laat zien bij welke kinderen staat aangegeven dat zij niet op de foto mogen. 
Rapport overige planning
Het laatste rapport uit onze tip is het rapport ‘Overige planning’. Gedurende een maand kan het aantal extra dagen, ruildagen of andere planningen snel oplopen. Om inzicht te krijgen in het totaal aantal planningen per type, kun je het rapport ‘Overige planning’ per locatie draaien. Hierdoor heb je alle overige planningen in één overzicht wat je kan helpen bij de facturatie.

Natuurlijk zijn er nog veel meer rapporten die handig zijn om te gebruiken. In deze helpfile zie je een kort en bondig overzicht van een aantal rapporten binnen Bitcare.
  • Related Articles

  • Wat geven de Kinderopvang Rapporten weer?

   Er zijn 7 categorieën Kinderopvang Rapporten te vinden wanneer je via het startscherm op 'Rapporten' klikt.  Management Kind gegevens Ouder gegevens Planning Realisaties Prijzen Financieel Contracten - Actieve kinderen: een lijst per locatie/groep ...
  • Rapport 'In- en uitstroom groepen'

   Wil jij ook makkelijk, snel en overzichtelijk kunnen zien welke kinderen instromen en uitstromen? Dat kan nu met het nieuwe rapport 'Instroom- en uitstroom groepen'. In het nieuwe rapport 'In- en uitstroom groepen' kun je heel makkelijk, snel en ...
  • Tip: De allerbeste vragen over vakantiegeld

   In de praktijk komen wij zeer geregeld tegen dat een onjuist bedrag aan vakantiegeld wordt uitbetaald aan de medewerkers. Vaak gebeurt dit onbewust en zonder kwade bedoelingen. Ondernemers zijn vaak onvoldoende op de hoogte van de wetgeving rondom de ...
  • Financieel controle rapport: 'Factuur - controlelijst'

   Let op: je kunt dit rapport alleen gebruiken indien je een vast maandbedrag een maand vooruit factureert en achteraf de extra uren van een maand terug.  Voor klanten die vooruit een maandbedrag factureren (bijvoorbeeld maart) en achteraf de ...
  • Rapport: 'Digitale handtekeningen'

   In dit rapport krijg je een overzicht van de contracten of andere documenten die nog digitaal ondertekend moeten worden. Middels de statussen in dit rapport heb je altijd direct inzicht in de verzonden documenten naar de ouders. De status van het ...