Geen respijtdagen aftrek door middel van 'Toegestaan afwezig' (IKT kinderen)

Geen respijtdagen aftrek door middel van 'Toegestaan afwezig' (IKT kinderen)

Voor Belgische klanten met IKT is er de knop ‘Toegestaan afwezig. Dit houdt in dat de ouder niet hoeft te betalen, geen boete krijgt en het saldo van respijtdagen onveranderd blijft. 

Stap 1
‘Toegestaan afwezig’ is uitzonderlijk en kan daarom alleen ingevoerd worden vanuit de lijst met activiteiten op de website. Door naar het tabblad ‘Activiteiten’ van het desbetreffende kindje te gaan kunt u op het laatste symbool ‘Toegestaan afwezig’ klikken.Stap 2
U komt vervolgens in het volgende scherm. U kunt hier een keuze maken tussen een enkele dag of meerdere dagen en eventueel een notitie toevoegen. Om de toegestane afwezigheid te bevestigen dient u op de ‘Bewaar’ te klikken.

Stap 3
Nadat u dit heeft gedaan gaat u de prijs in het contract tijdelijk stopzetten. In het contract van het kindje klikt u op het tabblad 'Prijzen'.

Stap 4
Vervolgens klikt u achter de prijsregel op het potloodje om de prijs te bewerken. Hier kiest u ervoor om de prijs te beëindigen op een bepaalde datum.
Zodra het kindje weer beter is voert u de prijs opnieuw in.

Vervolgens voert u de datum in en klikt u op 'Bewaar'. Het kindje wordt na deze datum niet meer in rekening gebracht.  • Related Articles

  • Informatie over respijtdagen voor IKT kinderen (België)

   Onderstaand vind je informatie over respijtdagen voor IKT knderen binnen Bitcare.  Enkel kinderen met een 'IKT contract' hebben respijtdagen binnen Bitcare. Respijtdagen worden per kalenderjaar berekend. Het aantal respijtdagen is gebaseerd op vijf ...
  • Hoe registreer ik ziekte, verlof en onaangekondigd afwezig via de website?

   Een kind kan op verschillende manieren op afwezig worden gezet. Dit is belangrijk voor een goede planning, zodat je altijd inzicht hebt wie er wel en niet komen. De mogelijkheden hiervoor binnen Bitcare zijn: Ziekte Verlof (= afwezig, vakantie) ...
  • Vakantie / verlof / afwezig melden via de Ouder App

   Je kunt zeer eenvoudig via de Ouder App vakantiedagen en afwezigheden doorgeven. Dit werkt als volgt: Vakantie / verlof / afwezig door ouders: Stap 1 Ga naar de 'Planning' van je kind. Stap 2 Druk op het '+' rechtsboven: Stap 3 Druk op 'Verlof' Stap ...
  • Rapport: ‘Respijtdagen - Jaar’

   Het rapport ‘Respijtdagen - Jaar’ toont een jaaroverzicht met de gebruikte en extra respijtdagen. Zo heeft u altijd inzicht in de respijtdagen van de kinderen. Stap 1 Ga naar 'Rapporten' Stap 2 Klik op het rapport ‘Respijtdagen - Jaar’ Stap 3 ...
  • Contracten / kinderen uitsluiten voor de jaaropgave (geen jaaropgave maken voor een kind)

   Je kunt een kind uitsluiten voor een jaaropgave. De redenen hiervoor kunnen uiteenlopend zijn, maar bijvoorbeeld een ouder die niet betaalt of de ouder heeft recht op kinderopvang-toeslag. Je kunt dit als volgt instellen: Stap 1 Navigeer naar het ...