Geen respijtdagen aftrek door middel van 'Toegestaan afwezig' (IKT kinderen)

Geen respijtdagen aftrek door middel van 'Toegestaan afwezig' (IKT kinderen)

Voor Belgische klanten met IKT is er de knop ‘Toegestaan afwezig. Dit houdt in dat de ouder niet hoeft te betalen, geen boete krijgt en het saldo van respijtdagen onveranderd blijft. 

Stap 1
‘Toegestaan afwezig’ is uitzonderlijk en kan daarom alleen ingevoerd worden vanuit de lijst met activiteiten op de website. Door naar het tabblad ‘Activiteiten’ van het desbetreffende kindje te gaan kunt u op het laatste symbool ‘Toegestaan afwezig’ klikken.Stap 2
U komt vervolgens in het volgende scherm. U kunt hier een keuze maken tussen een enkele dag of meerdere dagen en eventueel een notitie toevoegen. Om de toegestane afwezigheid te bevestigen dient u op de ‘Bewaar’ te klikken.

Stap 3
Nadat u dit heeft gedaan gaat u de prijs in het contract tijdelijk stopzetten. In het contract van het kindje klikt u op het tabblad 'Prijzen'.

Stap 4
Vervolgens klikt u achter de prijsregel op het potloodje om de prijs te bewerken. Hier kiest u ervoor om de prijs te beëindigen op een bepaalde datum.
Zodra het kindje weer beter is voert u de prijs opnieuw in.

Vervolgens voert u de datum in en klikt u op 'Bewaar'. Het kindje wordt na deze datum niet meer in rekening gebracht.