Uren aanpassen voor de jaaropgave

Uren aanpassen voor de jaaropgave

Alleen de factuurregels met het artikel ‘Aanwezigheid’, ‘Extra aanwezigheid’, 'Subsidie' en 'Vooruitbetaling' worden meegenomen in de jaaropgave. Als je in het verleden handmatig regels op de factuur hebt toegevoegd voor bijvoorbeeld extra dagen, is het belangrijk dat je hierbij het juiste artikel hebt geselecteerd en het juiste aantal uren hebt ingevoerd. Mocht je het aantal uren niet hebben ingevoerd, kan je dit nog aanpassen op de volgende wijze:

Stap 1
Navigeer naar het desbetreffende kind.

Stap 2
Klik op 'Financieel'.

Stap 3
Klik in het midden op het kopje 'Samenvatting'. Nu kom je in een overzicht met alle verzonden facturen, de uren, de uurprijs en het totaal bedrag.

Stap 4
Mochten de uren afwijken, doordat er bijvoorbeeld handmatig niet de juiste extra uren vermeld zijn op de factuur, dan kan je de uren nog aanpassen. 

Klik hiervoor op de maand en vervolgens op het potlood. 
Let op: de uurprijs wijzigt automatisch mee. 

Om de aanpassing op te slaan kan je op het groene vinkje klikken. Om de wijziging te annuleren kan je op het rode kruisje klikken.

Dit proces kan voor alle kinderen doorlopen worden, zodat de definitieve jaaropgaven correct zijn.
  • Related Articles

  • Corrigeren van de jaaropgave via het tabblad 'Financieel - Samenvatting'

   Het corrigeren van facturen voor het verkrijgen van een correcte jaaropgave kan bij het kind via het tabblad 'Financieel' bij het kopje 'Samenvatting'. Binnen dit tabblad worden alle 'Factuur artikelen' getoond en wordt aangegeven welke artikelen op ...
  • Bitcare: alles voor ouders

   In dit document vind je alle handige zaken met betrekking tot de introductie van Bitcare bij ouders. Je kunt deze teksten naar eigen wensen aanpassen. Na het doorlezen van dit document ben je helemaal klaar om de ouders optimaal te informeren en ...
  • Waarom wordt de jaaropgave van een kind niet aangemaakt?

   Het kan voorkomen dat er geen jaaropgaven aangemaakt wordt voor een kind. In de meeste gevallen komt dit doordat de opvang foutief iets veranderd heeft bij het kind. Onderstaand leggen we uit hoe je dit per situatie kunt oplossen. Stap 1 De eerste ...
  • Kinderen (contracten) uitsluiten voor de jaaropgave (geen jaaropgave maken voor een kind)

   Je kunt een kind uitsluiten voor een jaaropgave. De redenen hiervoor kunnen uiteenlopend zijn, maar bijvoorbeeld een ouder die niet betaalt of de ouder heeft recht op kinderopvang-toeslag. Je kunt dit als volgt instellen: Stap 1 Navigeer naar het ...
  • Bitcare voor ouders informatiebrief

   Voortaan altijd op de hoogte zijn van alle activiteiten en belangrijke gegevens omtrent uw kind(eren) in de kinderopvang? Bitcare biedt u deze mogelijkheden door middel van de Bitcare app en website. Zie de bijlage voor de informatiebrief