Uren aanpassen voor de jaaropgave

Uren aanpassen voor de jaaropgave

Alleen de factuurregels met het artikel ‘Aanwezigheid’, ‘Extra aanwezigheid’, 'Subsidie' en 'Vooruitbetaling' worden meegenomen in de jaaropgave. Als je in het verleden handmatig regels op de factuur hebt toegevoegd voor bijvoorbeeld extra dagen, is het belangrijk dat je hierbij het juiste artikel hebt geselecteerd en het juiste aantal uren hebt ingevoerd. Mocht je het aantal uren niet hebben ingevoerd, kan je dit nog aanpassen op de volgende wijze:

Stap 1
Navigeer naar het desbetreffende kind.

Stap 2
Klik op 'Financieel'.

Stap 3
Klik in het midden op het kopje 'Samenvatting'. Nu kom je in een overzicht met alle verzonden facturen, de uren, de uurprijs en het totaal bedrag.

Stap 4
Mochten de uren afwijken, doordat er bijvoorbeeld handmatig niet de juiste extra uren vermeld zijn op de factuur, dan kan je de uren nog aanpassen. 

Klik hiervoor op de maand en vervolgens op het potlood. 
Let op: de uurprijs wijzigt automatisch mee. 

Om de aanpassing op te slaan kan je op het groene vinkje klikken. Om de wijziging te annuleren kan je op het rode kruisje klikken.

Dit proces kan voor alle kinderen doorlopen worden, zodat de definitieve jaaropgaven correct zijn.