Verschil berekenen tussen de maximaal vergoede uurprijs door de Belastingdienst en uurprijs van de opvang

Verschil berekenen tussen de maximaal vergoede uurprijs door de Belastingdienst en uurprijs van de opvang

De kinderopvang is gesloten door coronamaatregelen, maar ouders moeten de kosten wel doorbetalen. Deels wordt dit, zoals normaal, vergoed door de kinderopvangtoeslag. Het andere deel betalen ouders zelf en heet de eigen bijdrage. Dit deel wordt voor de periode 16 maart t/m 28 april met terugwerkende terugbetaald door de overheid. 

De overheid compenseert de eigen bijdrage van ouders tot de maximum uurprijs. 

Maximum uurprijzen 2020
Dagopvang (KDV) 0-4 jaar: € 8,17
BSO: € 7,02

Als je als kinderopvang een hogere uurprijs hanteert dan hierboven, zal je dit verschil dus zelf moeten terugbetalen aan de ouders. Onderstaand vind je een manier om dit verschil te berekenen. 

Stap 1
Open het rapport 'Afwezigheid en ziekte' voor maart 2020.

Stap 2
Omdat er sprake is van een opgelegde situatie is er sprake van overmacht. We spreken hier dan ook niet van ziekte en verlof. Als je in dit rapport verlof en ziekte ziet staan vanwege corona (dus vanaf 16 maart t/m 28 april 2020), dan dien je deze per kind te verwijderen. Deze uren worden anders namelijk  afgehaald van de geplande uren welke je juist in stap 3 nodig hebt voor de berekening van het verschil en dat is niet wenselijk. De ouders hebben overigens, als het goed is, ook gewoon netjes voor die geplande uren betaald.

Verwijderen verlof en ziekte:
Ga hiervoor naar het kind > Contracten > kies voor het prullenbakje achter de verlof en ziekte. Ouders ontvangen op die wijze geen melding dat het verlof of ziekte is verwijderd.

Stap 3
Open het rapport 'Verschil per maand - Geplande uren tegen realisatie'.

Stap 4
Stel als datum 16 maart t/m 31 maart in. In dit geval zou je het verschil voor maart 2020 berekenen.

Stap 5
Je ziet nu de geplande uren (zonder ziekte en verlof, want die heb je in stap 2 verwijderd) en de gerealiseerde uren. In de meeste gevallen zal je '0 uren' zien onder gerealiseerd, omdat het kind ten tijden van de coronacrisis niet in- of uitgeklokt is.

Stap 6
Download het rapport naar Excel.

Stap 7
Vermenigvuldig in Excel de geplande uren met het verschil in uurprijs. 

Bijvoorbeeld:
Jouw KDV uurprijs is 9,50 euro.
Dat betekent 9,50 euro - 8,17 euro = 1,33 euro verschil met de maximaal vergoede uurprijs 

                        Geplande uren               Verschil uurprijs                 Terug te betalen aan de ouder
Pietje                        50                                  * 1,33                                              66,50
Alex                         100                                  * 1,33                                              133

Wanneer je verschillende uurtarieven per kind hanteert, dan kan je het rapport 'Prijslijst' gebruiken om te zien welke uurtarief een kind heeft.